Hozzájáruló nyilatkozat!

- személyes adatok kezeléséhez -

Mint az MIROEV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2111Szada Dózsa György út 39. Adószám: 25908929-2-13 TEAOR: 7311 Reklám ügynöki tevékenység a MIROEV Törzsvásárlói közösség üzemeltetője www.miroev.eu weboldalán való regisztrálásom során, négyzet bepipálásával kifejezetten, önként hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez, feldolgozásához az MIROEV Kft. mint adatkezelő részére.

Továbbá, hozzájárulok az MIROEV Kft. alkalmazottai, szerződött segédek, üzleti partnerei (Termékpartnerek) és alkalmazottai megismerhessék személyes adataimat, az üzletment folytán, vásárlás után járó visszatérítés rögzítése, valamint Vásárlást igazoló dokumentum beváltásakor a beváltásra jogosultság igazolása végett.

Továbbá, hozzájárulok adataim tárolására az MIROEV Törzsvásárlói közösséget üzemeltető weboldalak, mint a www.multiprofit.hu és a www.hetente200ezer.hu weboldalak admin felületeken való rögzítéshez, a weboldalakra való személyre szóló belépés céljából.

A Hozzájáruló nyilatkozatot megismertem és elfogadom.

1. Hozzájárulásom jogalapja, Önkéntes hozzájárulás. A Törzsvásárlói webirodában pénzmozgás történik, az adatok kezelésének jogalapja: Törvényi kötelezettség.

2. Tudomással bírok, hogy Törzsvásárlói státuszom magánszemélyről cégesre váltom, egyéni vállalkozó formában továbbá nem magánszemélyként, hanem jogi személynek minősülök, valamint a név után kötelező az E.V. megjelölést használni. A Törzsvásárlói webirodában pénzmozgás történik, az adatok kezelésének jogalapja: Törvényi kötelezettség.

3. Tudomással bírok, hogy Törzsvásárlói státuszom magánszemélyről cégesre váltom, Társas vállalkozás formában, megbízott vezetőként újra a személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot kell adni. Adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás.

 4. Az MIROEV Kft. jelen hozzájáruló nyilatkozatom alapján az alábbiakban felsorolt személyes adataimat kezelje: (a) Teljes név, (b) telefonszám, (c) e-mail cím (d) Postázási cím, (e) Lakcím (f) Pénzintézeti adatok, (g) Személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai.

5. Tudomással bírok, hogy hozzájárulásommal a személyes adatok tárolása, feldolgozása a Törzsvásárlói státusz végéig terjed. Amennyiben Törzsvásárlói webirodában pénzmozgás történik, a Törzsvásárlói státusz végét követően az adatfeldolgozó adattárolási Törvényi kötelezettsége plusz nyolc év.

6. Nyilatkozom, miszerint jelen okirat aláírását megelőzően tájékoztatást kaptam, az Adatkezelő  elérhetőségeiről; - az adatkezelés jogalapjáról és céljáról; - a személyes adataim tárolásának időtartalmáról, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjairól; - arról, hogy kérhetem a személyes adataimhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhatom a személyes adataim kezelése ellen, továbbá megillet az adathordozhatóság joga.

 7. Nyilatkozom, miszerint tudomásul vettem, hogy tiltakozhatom az ellen, hogy az MIROEV Kft. a személyes adataim tevékenységéhez fűződő célból kezeli.

8. Nyilatkozom, miszerint a személyes adataim kezelésével kapcsolatos panasz benyújtásának lehetőségéről, az illetékes hatóságról a tájékoztatást megkaptam.

9. Nyilatkozom, miszerint tudomással rendelkezem arról, hogy jelen hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom. Tájékoztatást kaptam arról, hogy a hozzájárulásom visszavonása nem érinti a jelen hozzájárulásomon alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

10. Nyilatkozom, hogy tudomással rendelkezem arról, hogy a személyes adataim kezelésére, feldolgozására adott hozzájárulási nyilatkozatom bármikor visszavonhatom, ennek jogkövetkezménye, a Törzsvásárlói webirodám azonnali törlése.

11. Nyilatkozom, hogy tudomással rendelkezem, hogy a személyes adataim kezelésére, feldolgozására adott hozzájárulási nyilatkozatom visszavonásának következményei, miszerint az MIROEV Kft minden kártérítési igényt kizár.

11. A jelen nyilatkozat elfogadásával kijelentem, hogy a személyes adataim az MIROEV Kft. általi adatkezelésére vonatkozó jelen hozzájáruló nyilatkozatom a személyes adatok védelmét biztosító hatályos jogszabályok szerinti felhatalmazásnak/hozzájárulásnak minősül, továbbá elismerem, hogy az adatkezelésre vonatkozó előzetes tájékoztatást teljes körűen megkaptam és annak ismeretében hagyom jóvá a jelen nyilatkozatot.

 

Nyilatkozat a regisztrálás napjától érvényes.

Regisztráló Törzsvásárló