A MIROEV Kft által üzemeltetett

 MIROEV törzsvásárlói közösség belső szabályzat

 18. sz. melléklete!

18.0 Hírlevél és rendszer e-mail szabályzat!

18.4.- Rendszer e-mail szabályzat:

18.4.a. A rendszer e-mail a MIROEV Törzsvásárlói Közösség programjának elkülöníthetettlen szerves része.

18.4.b. Az MIROEV Kft. fenntartja a jogot a "Rendszer e-mail szabályzat" megváltoztatására, módosítására, amennyiben üzleti környezetváltozás, törvényváltozás vagy előre nem látható ok azt igényli.

18.4.c. A rendszer e-mail Célja a Törzsvásárló tájékoztatása, a webirodában történtekről, valamint az elvégzendő feladatokhoz nyújt elengedhetetlen tájékoztatást. Különböző műveletek elvégzése során a rendszer azonosítókat hoz létre, melyet a rendszer-email juttat el a Törzsvásárlónak.

 18.4.d. A rendszer e-mail elfogadása regisztrációs feltétel. Minden érintettnek törvény adta joga a rendszer e-mailről leiratkozni, összhangban a 2018. május 25. én életbelépett GDPR adatvédelmi rendelkezéssel. A leiratkozást kezelheti a Törzsvásárlói webirodában, belépés után "Vezérlőpult"- "Adatlap" felületen kialakított négyzetből a pipát kiveszi. A pipa kivételével a webirodát azonnal zároljuk, ami nem visszaállítható.

18.4.e. A rendszer e-mailről való leiratkozás jogkövetkezménye a Törzsvásárlói webiroda azonnali törlése!

18.4.f. A jogszabályok előírják, hogy a hírlevélről való leiratkozással egy időben az érintett adatait törölni kell. (A rendszer e-mail azonos a hírlevéllel, csak más információt közlünk vele és a rendszer automatikusan küldi az érintettnek)

18.4.g. A rendszer e-mail küldi a Törzsvásárlónak a pénzbefizetési és kiigénylési azonosítókat, amivel a tranzakciókat tudja végrehajtani, követni, ellenőrizni, amit a számlán vagy ahhoz tartozó bizonylatokon szerepeltetni kel. A rendszer e-mail jelzi a Törzsvásárlónak, hogy valaki regisztrált a csoportjába, vagy a Termékpartner lejelentette a vásárlását stb.

18.4.h. Ezen információk hiányában a Törzsvásárló a tevékenységét nem tudja folytatni, a MIROEV Törzsvásárlói státusz okafogyottá válik.

18.5. Egyéb rendelkezések:

18.5.a. A Törzsvásárló a rendszer e-mailről való leiratkozással önkéntesen tiltotta ki magát az MIROEV Törzsvásárlói rendszerből. Minden anyagi kár és veszteség a Törzsvásárlót terheli! Az MIROEV Kft. minden anyagi kártérítést kizár.

18.5.b. A felek a szabályzatból eredő jogaik gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.

18.5.c. Az E-mail és a rendszer e-mail szabályzatban a kötelezettségvállalások és megállapodások kizárólag a felek érdekeit, szolgálják, és nem értelmezhetők úgy, hogy bármilyen más Harmadik Személyek részére bármilyen jogot biztosítanak.

18.5.d. A Felek a jelen szabályzatban felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek.

18.5.e. Jelen szabályzat és annak értelmezésére, illetve a szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és más, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

18.5.f. A Szabályzat teljesítése során keletkező jogviták esetén a Felek a magyar jogot tekintik irányadónak.

Kérjük az érintetteket e- jelen szabályzat tudomásul vételét és maradéktalan betartását.

 

2111 Szada 2012.07.01

MIROEV Kft.