Rendszer

 A MIROEV Törzsvásárlói rendszere, egy Törzsvásárlói közösség és két Multi Level Marketing szisztéma kombinációjával lett megalkotva. Célunk, hogy a Kereskedelem és a Szolgáltató ipar szereplői, a MIROEV rendszer alkalmazásával megnöveljék a lakósság vásárló erejét, majd ezt a megnövekedett vásárlóerőt egy belső szabállyal visszairányítjuk a szerződött Termékpartnereinkhez. Ezzel a visszairányított forgalommal honoráljuk meg a Termékpartnereknek, az általuk biztosított %-os visszatérítéseket. Ezáltal a MIROEV rendszert használók, a Törzsvásárlók és a Termékpartnerek, rövid időn belül anyagi előnyhöz juthatnak. 

Mindent pénzért csinálunk! Bármilyen tevékenység, amit munka címen végzünk azt pénzért tesszük. Olyan világ alakult ki körülöttünk, hogy a szolgáltatások, amelyeket igénybe veszünk, a megélhetés, a ruházkodás a lakhatás költségeit, még a saját ingatlannal rendelkezők esetében is szinte csak pénzel, tudjuk megváltani, kifizetni. 

Termékpartnerek: A MIROEV Kft szerződést köt a vállalkozásokkal, kereskedőkkel, szolgáltatókkal, a termék előállítókkal, egy bizonyos %-os visszatérítésre. Minden vállalkozásnak van az árrésében egy rész, amit reklámköltség célra, vagy szezonvégi, vagy év végi kiárusításra fordítanak. Erre az árrés részre számítunk, amelyet egyébként is az áraikba bekalkuláltak a vállalkozások. A MIROEV rendszerbe való bevonás alkalmával, pedig komoly plusz jövedelmet biztosíthat számukra.

Törzsvásárlók: Lehetnek Törzsvásárlók magánszemélyek, vállalkozások, közületek, bármilyen szervezet, mivel mindenhol zajlik vásárlás, a szükségletek kielégítése érdekében és mindenhol más az igény. A Törzsvásárlók a MIROEV rendszerhez ajánlás útján csatlakozhatnak. A csatlakozás költség és kötelezettségmentes!

Törzsvásárlói csoport: A csoportok fejlődését, alulról szerveződve, továbbajánlással lehet növelni. Mivel a rendszer erre van kifejlesztve, javasoljuk mindenkinek, hogy az útmutatások szerint, építse fel saját kis Törzsvásárlói csoportját. 

Kedvezmény: Általában az a gyakorlat, hogy a kereskedelemben és a szolgáltatóiparban kedvezményt adnak a vásárlóknak. A kedvezmény, a meghirdetett árhoz képest, fizetéskor, azonnali árcsökkenéssel jár. A vállalkozások rendszeresen alkalmazzák, forgalomnövelés, vevőszerzés céljából. Ez is jó, mivel adott pénzösszegből, több mindent tudnak megvenni az emberek. Azonban, nincs arról hír, de még matematikailag sem mutatható ki, hogy az ilyen jellegű kedvezményekből valaki ingatlant, autót vásárolt volna, vagy éppen jobb minőségű életet élne.

Visszatérítés: A MIROEV Törzsvásárlói közösség, a visszatérítés intézményét alkalmazza. A Termékpartnerrel kötött szerződés tartalmazza a visszatérítés mértékét, amely a bruttó kiskereskedelmi ár %- os mértéke. Tehát, a Törzsvásárló fizetéskor egész összeget fizet. A visszatérítést a kereskedő, vagy szolgáltató, utólag számolja el a MIROEV Kft - vel. Ezután kerül be a Törzsvásárló web irodájába az-az összeg, amely a Törzsvásárlóra jut. A Törzsvásárlóra jutó összegből pozíciók lesznek. A MIROEV Kft a Termékpartner által visszatérített teljes összegről számlát ad, tehát ez a jövedelem a MIROV Kft hivatalos bevétele. 

Pozíció: A Törzsvásárló vásárlásaiból visszatérített összeg, ebből a rájutó rész, eléri a 7ezer Ft-ot, akkor kap egy pozíciót, amit automatikusan behelyezünk egy Bináris mátrixba. A többi Törzsvásárló is vásárol Termékpartnereinknél, a visszatérítésekből nekik is pozícióik lesznek, melyek szintén bekerülnek ebbe a Mátrixba. Pozíciója keletkezhet még a Törzsvásárlónak, induláskor rögzíthet egyet foglalózással, vagy a csoport növekedésével, a Bináris mátrixban 3-3 és 7-7 együttállások alkalmával.

Bináris mátrix: Tehát a pozíciókat, a Bináris mátrixban helyezzük el. Sajátossága, hogy egy pozíció után két pozíció, kettő után négy helyezhető el és így töltődik tovább a mátrix. Minden pozíciónak, középen van egy képzeletbeli felezővonala, innen számoljuk a jobb és baloldali ágat. Különböző együttállásoknál pozíciókat kapnak a Törzsvásárlók, aminek az értéke a Foglaló számlára kerül.

Pozíció jövedelem: 15-15 együttállásnál pozíció jövedelme keletkezik a Törzsvásárlónak. A Foglaló számlára került összegeket, ebben az esetben levonjuk a Pozíció kifutás összegéből, mivel az a Törzsvásárló pénze marad, csak másképpen lehet majd felhasználni. A pozíciójövedelemnél, nem számít, hogy a saját maga által regisztrált Törzsvásárlók pozíciói hozták létre az együttállásokat, vagy a felsővonalból, a szponzorok regisztráltjai. A Pozíciójövedelmet, általában a Törzsvásárló közreműködésével, de valójában a csoport hozza létre, ezért megszabtuk, hogy ezt a jövedelmet, csak a Termékpartnereknél költhetik el. Egyrészt ezzel a forgalomnöveléssel honoráljuk a Termékpartnerek közreműködését, másrészt a visszatérítések egy bizonyos része, a csoportban alsóvonali jövedelemként jelentkezik, amivel a csoport munkáját köszönjük meg. A Törzsvásárlónak vásárlásaiból keletkezhet pozíciója, együttállásokból képződhet Pozíció jövedelme akkor is, ha nem épített saját Törzsvásárlói csoportot. 

Gazdasági osztályok: A MIROEV rendszerben I. és II. gazdasági osztályt működtetünk. Az I. gazdasági osztályban 7 ezer Ft- al elindítunk egy pozíciót. 3-3 és 7-7 együttállásoknál kap további egy-egy pozíciót a Törzsvásárló. 15-15 együttállásnál pozíció jövedelme képződik, amikor automatikusan elindítunk egy pozíciót a II. gazdasági osztályban, aminek az értéke 14 ezer Ft. A II. gazdasági osztályban úgy lehet valakinek pozíciója, ha az I. gazdasági osztályban volt pozíció kifutása. Itt szintén 3-3 és 7-7 együttállásnál kap a Törzsvásárló egy-egy pozíciót, aminek az értéke, 14 ezer Ft, mely összegek a Foglaló számlára kerülnek. Továbbá 15-15 együttállásnál pozíció kifutás keletkezik, amikor automatikusan elindítunk egy pozíciót az I. gazdasági osztályba, amely összeg bekerül a Foglaló számlára. Ez az automatikusan beállított körforgás biztosítja a hosszú távú stabil jövedelmet.

Foglaló: A Foglaló szabályait a Ptk. szabályozza, a mi esetünkben, ezen felül az Á.SZ.F. az iránymutató. Tehát, erre most nem térünk ki. Azonban, hogy alkalmazzuk, arra igen. A foglaló számlára került pénzek, felhasználásában pont az ellenkezője, mint a vásárlások során kapott visszatérítés, amelyből pozíciója keletkezett a Törzsvásárlónak. Ezt a pénzt, még egyszer nem vásárolhatja le, mivel ezt már egyszer megtette. A Foglaló számlára került pénzek utólag lesznek levásárolva. Pontosabban, a vásárlás összegét egészítheti ki a Törzsvásárló, olyan mértékben, mint kézpénzzel való vásárláskor a visszatérítés összegéből a ráeső részt megkapná. Másképpen fogalmazva, a vásárlásra szánt összeget, akkora összeggel csökkentheti, mert a Foglaló számláról kipótolja, mint amekkora összeg a visszatérítésből járna részére.

Unilevel hálózat: Ez egy szemléltető eszköz, azoknak a Törzsvásárlóknak fontos, akik továbbajánlják rendszerünket és építik a saját kis Törzsvásárlói csoportjukat. Számtalan Unilevel hálózat típus létezik, melyeket jutalék kifizetési célra alkalmaznak. A MIROEV Kft által alkalmazott Unilevel hálózat, szintenként, szélességben korlátlan Törzsvásárló csatlakozására alkalmas, mélységében pedig három szinten képződött forgalom utáni jövedelmet fizeti ki. Részletes bemutatás az Üzleti bemutatóban.

 Alsóvonali jövedelem: Annak a Törzsvásárlónak lehet alsóvonali jövedelme, aki továbbajánlotta rendszerünket, létrehozott egy saját kis csoportot. Akár csak egy Törzsvásárlót is csatlakoztatott, függetlenül attól, hogy magánszemély, vállalkozás, közület, vagy bármilyen szervezet, az ő forgalma, vásárlásai után már jogosult az alsóvonali jövedelemre. Nem lesz alsóvonali jövedelme, annak a Törzsvásárlónak, aki senkit nem csatlakoztatott!

 Vásárlási utalvány: A MIROEV rendszer egyik legfontosabb technikai eszköze. A vásárlási utalvány, nem pénzt helyettesítő eszköz, hanem egy dokumentum arról, hogy a törzsvásárló vásárlást kezdeményezett a kijelölt termékpartnernél. A törzsvásárló állítja ki, saját döntése alapján online web irodájában. A törzsvásárló akkor tudja kiállítani a vásárlási utalványt, amikor a web irodájában rendelkezésre áll a kívánt összeg. Az utalvány pénzre nem váltható be! Minden más szabály, az A.SZ.F. iránymutatásai szerint alkalmazandó!

Az utalvánnyal való bármilyen visszaélés bűncselekménynek minősül!