A MIROEV Kft által üzemeltetett

 MIROEV törzsvásárlói közösség belső szabályzat

 19. sz. melléklete!

 – JOGI NYILATKOZAT –

19.0.) A weboldalak és a Törzsvásárlói közösség használatára vonatkozóan

Bevezető

19.1.a.) Jelen weboldalt (a továbbiakban: az „Oldal”) a magyar jogszabályok szerint bejegyzett MIROEV Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság működteti. Adószám: 25908929-2-13. Cégjegyzékszám: 13-09-186344. Székhelyünk: 2111 Szada, Dózsa György út 39.; adatkezelés nyilvántartási szám: …)

19.1.b.) Kérjük, ezen feltételeket alaposan olvassa végig, mielőtt az Oldalt használni kezdené. A jelen Oldal használatával Ön elfogadja ezen feltételeket. Ha ezen feltételeket nem fogadja el, ne használja az Oldalt.

19.1.c.) Az itt található információk a lehető legátfogóbb és legtényszerűbb módon kerültek feltüntetésre, melyre tekintettel a változtatás jogát fenntartjuk.

19.1.d.) A jelen Oldalon található némely hivatkozások (linkek) a MIROEV Kft. tulajdonában lévő weboldalakra mutathatnak, jelen jogi nyilatkozat joghatása azokra is kiterjed.

19.1.e.) Kijelentjük, hogy az említett oldalak nem tartalmaznak semmilyen jogsértő anyagot. Ezeken az oldalakon található adatok az oldalak tulajdonosainak kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.

 

19.2.) A weboldal használati feltételei

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok

19.2.a.) Az Oldalon található minden anyag a MIROEV Kft. szellemi tulajdonát képezi. Az anyagok az anyag online megtekintéséhez szükséges mértéken túl nem másolható és nem reprodukálható. Tilos a weboldalon található bármilyen tartalom közösségi oldalra, videó megosztó felületre való feltöltése.

 

19.3.) Hivatkozások (linkek) az Oldalra

19.3.a.) Ha olyan linkeket kíván készíteni, amelyek az Oldalra mutatnak, akkor ezen linkeknek az Oldal kezdőlapjára (homepage) kell mutatnia.

 

19.4.) Hozzáférés biztosítása

19.4.a.) Igyekszünk biztosítani, hogy az Oldal a nap 24 órájában elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha az Oldal bármikor, bármennyi ideig mégis elérhetetlenné válna.

19.4.b.) Az Oldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve az ellenőrzés körén kívül eső okokból. Például az informatikai rendszer elleni támadás, annak kivizsgálása, ha szükséges helyreállítása idején.

 

19.5.) Látogatói adatok és magatartás

19.5.a.) Tilos az Oldal lent olvasható adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozó, személyes adatok kutatása.

19.5.b.) Tilos a MIROEV Kft tulajdonában lévő Oldalak forráskódjának kutatása, az Oldalak feltörése, az adatok jogtalan módon való megváltoztatása, módosítása.

19.5.c.) Tilos az Oldalon közzétenni (üzenő felületen belinkelni) ill. az Oldalra küldeni, illetve az Oldalról fogadni a következő anyagokat:

19.5.d.) fenyegető, becsmérlő, obszcén, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, blaszfém, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve kellemetlenség vagy rossz érzés felkeltésére alkalmas anyagok; illetve

19.5.e.) olyan anyagok, amelyre vonatkozóan Ön nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással; illetve

19.5.f.) olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg, vagy erre bujtogatnak, amelyekkel kapcsolatban polgárjogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik; illetve

19.5.g.) technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, logikai csapdák, trójai lovak, férgek, ártalmas komponensek, hibás adatok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

19.5.h.) Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés!

19.5.i.) A MIROEV Kft. teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal, illetve a fenti 6 pontot megszegő anyagot közzétevő (belinkelő) felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

 

19.6.) Az adatok pontossága

19.6.a.) A website-on található információk a MIROEV Kft. ügyfeleit szolgálják. Minden szükséges erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a honlapon található adatok pontosak és naprakészek legyenek.

19.6.b.) Az oldalon található kijelentésekre építeni nem szabad, az oldalon található anyagokat „az itt rögzített formájukban” nyújtjuk, mindenféle feltétel, garancia és egyéb kitétel nélkül. Ennek megfelelően a MIROEV KFT. az Oldal szolgáltatása kapcsán a jogszabályok által megengedett lehető legnagyobb mértékben kizár mindenféle vállalást, garanciát, bármiféle kitételt és feltételt (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag a jogszabályon alapuló feltételeket is), amelyek a szabályzat jelen kitételének alkalmazása nélkül vonatkoznának az oldalra.

 

19.7.) Felelősség

19.7.a.) A MIROEV Kft. és tisztségviselői, igazgatói, alkalmazottai, illetve megbízottai mindenfajta felelősséget kizárnak minden típusú és mértékű olyan kárral vagy káreseménnyel kapcsolatban, amely Önt vagy bármely harmadik felet éri, (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag, minden közvetlen, közvetett, büntető vagy ahhoz kapcsolódó veszteséget és kárt, vagy elmaradt bevételeket, nyereséget, ill. a goodwillt, adatokat, szerződéseket, pénzfelhasználást érintő veszteségeket. Elmaradt hasznokat, valamint az üzletmenet megszakadásából eredő vagy bármely módon azzal kapcsolatos veszteségeket és károkat, felróhatóságtól függetlenül (korlátozás nélkül értve) a gondatlanságból eredő, szerződésen alapuló és másféle eredetű károkozás is) bármilyen módon az Oldallal kapcsolatban. Az Oldal használatával kapcsolatban, az Oldal használhatatlanságával kapcsolatban, vagy az Oldal használatának eredményéhez köthetően. Az Oldalhoz kapcsolódó (linkelt) weboldalakból vagy a rajtuk található anyagokból eredően; beleértve a fentiekbe a teljesség igénye nélkül az egyéb olyan károkat is, amelyek az Oldalhoz való hozzáférés, az Oldal használata, az azon való böngészés, anyagoknak az Oldalról vagy az Oldalhoz linkelt bármely egyéb weboldalról való letöltése során fellépő vírusok idéznek elő, amelyek a számítógépét, szoftvereit, az adatokat vagy más tulajdonokat megfertőznek.

 

19.8.) Egyéb rendelkezések a nyilatkozathoz

19.8.a.) A MIROEV Kft. által meghirdetett jövedelemszerzési lehetőség, a regisztrálással nem automatikusan értendő. Az ingyenes regisztrálással a rendszerhez való csatlakozás a további információ elérését biztosítja.  A tevékenység nem alkalmazotti munka!

19.8.b.) A MIROEV Kft. a rendszert, az informatikai hátteret biztosítja, minden mást a csatlakozónak saját költségen, saját vállalkozáson keresztül, saját eszközeivel, saját időbeosztásával és saját felelősségével köteles végezni.

19.8.c.) A MIROEV Kft. a csatlakozótól nem vár el tevékenységi kötelezettséget.

19.8.d.) A tevékenységből származó jövedelem jogalapja: 7311 Reklám ügynöki tevékenység.

19.8.e.) A MIROEV Kft a rendszerében keletkezett jövedelmek kifizetését, csak a magyar adójogszabályok betartásával teljesíti, (tudja teljesíteni).

19.8.f.) A csatlakozó Törzsvásárlók hálózatépítés céljából, kizárólag a MIROEV Kft. által rendelkezésre bocsájtott anyagot használhatják! Kivétel, ha ettől eltérő megállapodás jön létre.

 

19.9.) Vonatkozó jog és joghatóság

A jelen oldallal kapcsolatban felmerülő jogviták rendezésére a magyar bíróságok illetékesek, ill. a magyar jog irányadó.

 

2111 Szada 2021,07,01.

MIROEV Kft.