A MIROEV Kft által üzemeltetett

 MIROEV törzsvásárlói közösség belső szabályzat

 18. sz. melléklete!

18.0 Hírlevél és rendszer e-mail szabályzat!

18.1. Általános rendelkezések

Bevezető

18.1.a. Az MIROEV Kft. által üzemeltetett MIROEV Törzsvásárlói rendszer hírlevél szabályzat célja, az ide vonatkozó jogszabályok betartása és egyéb rendelkezések jogkövetkezményének az ismertetése. Célunk a 2018. május 25. én életbelépett GDPR adatvédelmi rendelet és az azt követő módosítások betartása. Vállalkozásunk adminisztrációját ennek a szabályzatnak alárendelve összhangba hozzuk.

18.1.b. Az MIROEV Kft. fenntartja a jogot a "Hírlevél és a Rendszer E-mail szabályzat" megváltoztatására, módosítására, amennyiben üzleti környezetváltozás, törvényváltozás vagy előre nem látható ok azt igényli.

18.1.c. A MIROEV Kft által üzemeltetett MIROEV Törzsvásárlói közösség rendszer hírlevél és rendszer e-mail szabályzata a Törzsvásárlói és Termékpartneri ÁSZF elkülöníthetetlen része.

18.2.  Hírlevél szabályzat

18.2.a. Az MIROEV Kft. MIROEV Törzsvásárlói közösség üzemeltetője, 7311 Reklám ügynöki tevékenységet folytat.

18.2.b. Az MIROEV Kft. hírlevelet kizárólag a regisztrált Törzsvásárlóknak küld, akik regisztrálási folyamat része ként hozzájárulásukat adták a hírlevél fogadásához.

18.2.c. Az MIROEV Kft. semmilyen körülmények között nem vásárol harmadik féltől, és nem gyűjt semmilyen okból e-mail címeket. Kizárólag a Törzsvásárló regisztrálásakor megadott e-mail címre küld tájékoztatást, és aktuális információt.

18.2.d. Hírlevél az MIROEV Törzsvásárlói rendszer szerves része. Feladata, hogy a Törzsvásárlókkal ismertesse a Termékpartnerek akcióit. Pl. szezonvégi kiárusítás, új termék bevezetése, esetleg új üzlet nyitása, üzlet bezárás bármilyen okból vagy akár munkaerő keresése céljából, ezen felül bármilyen fontos aktuális információ közlése a Törzsvásárlókkal vagy Termékpartnerekkel.

18.2.e. Az MIROEV Törzsvásárlói közösség tervez és fog szervezni időszakos rendszerességgel a tagjai számára telehűtő, tele spájz programokat. Ezen a felületen hirdeti meg és gyűjti a beszállítói ajánlásokat és az igényeket.

18.2.f. Üzletépítő képzéseket tervezünk szervezni, ezen a felületen fogjuk a program feltételeit és az időpontot meghirdetni.

18.2.g. Családi napokat, csapatépítő programokat, szemináriumokat tervezünk szervezni. Helyszín és időpont, a programok ismertetése szintén ezen a felületen juttatjuk el az érintettekhez.

18.2.h. A hírlevél elfogadása regisztrációs feltétel. Minden érintett Törzsvásárló és Termékpartner törvény adta joga a hírlevélről leiratkozni, összhangban a 2018. május 25. én életbelépett GDPR adatvédelmi rendelettel. A leiratkozás módja, a Törzsvásárlói webirodában, belépés után "Vezérlőpult"- "Adatlap" felületen erre a célra kialakított négyzetből a pipa kivételével lehetséges vagy a kiküldött hírlevélben a leiratkozási linkre kattintással. A rendelet értelmében a leiratkozást követően az adatkezelőnek, az érintett adatait azonnal törölni kell.

18.2.i. A hírlevélről való leiratkozás jogkövetkezménye a Törzsvásárlói webiroda azonnali törlése!

18.2.j. Indoklás: A hírlevél küldés a MIROEV Törzsvásárlói rendszer szerves része! A hírlevélről való leiratkozást követően a MIROEV Törzsvásárlói státusz okafogyottá válik.

18.2.k. Indoklás: Az MIROEV Kft. Reklám ügynöki tevékenységet folytat. Szerződéses kötelezettsége a Termékpartnerek felé, hogy a Törzsvásárlókat értesítse szezonnyitó vagy szezonvégi akciókról egyéb forgalomnövelő eseményekről, pl. nyíltnapokról, vagy tájékoztatás bármilyen aktuális a rendszert érintő hírekről. A hírlevélről való leiratkozás esetén a MIROEV Kft nem tudja szerződéses kötelezettségét teljesíteni.

18.2.l. A hírlevélről való leiratkozás a hírlevél alján található "Leiratkozás" feliratra kattintva a hírlevél szolgáltatás azonnal megszűnik. A Törzsvásárlói webirodát azonnal, de leterheltségtől függően 24 órán belül töröljük. Ennek magyarázata, hogy a hírlevél küldő és a Törzsvásárlói közösséget működtető program, két különböző szerveren van és az üzemeltetők sem azonosak. Csak manuálisan tudjuk törölni a webirodát.

18.2.m. A jogszabályok előírják az adatkezelő részére, hogy a hírlevélről való leiratkozással egy időben az érintett adatait azonnal, és visszaállíthatatlan módon törölni köteles.

18.3. Egyéb rendelkezések:

18.3.a. A Törzsvásárló vásárlásai során előfordulhat, hogy meg kell adnia az e-mail elérhetőségét a telefonszámát a Termékpartnernek, pl. egy webárúházban történő vásárlás során. A tranzakció lebonyolítását követően tilos a Törzsvásárlónak bármilyen üzleti vagy reklám célból e-mailt küldeni. Összhangban a Termékpartneri ÁSZF 3.4.r.) szakasszal.

       18.3.b. A Törzsvásárló a hírlevélről való leiratkozással önkéntesen tiltotta ki magát a Törzsvásárlói rendszerből. Minden anyagi kár, veszteség a Törzsvásárlót terheli! Az MIROEV Kft minden anyagi kártérítést kizár

 

A MIROEV Kft által üzemeltetett

 MIROEV törzsvásárlói közösség belső szabályzat

 18. sz. melléklete!

18.0 Hírlevél és rendszer e-mail szabályzat!

18.4.- Rendszer e-mail szabályzat:

18.4.a. A rendszer e-mail a MIROEV Törzsvásárlói Közösség programjának elkülöníthetettlen szerves része.

18.4.b. Az MIROEV Kft. fenntartja a jogot a "Rendszer e-mail szabályzat" megváltoztatására, módosítására, amennyiben üzleti környezetváltozás, törvényváltozás vagy előre nem látható ok azt igényli.

18.4.c. A rendszer e-mail Célja a Törzsvásárló tájékoztatása, a webirodában történtekről, valamint az elvégzendő feladatokhoz nyújt elengedhetetlen tájékoztatást. Különböző műveletek elvégzése során a rendszer azonosítókat hoz létre, melyet a rendszer-email juttat el a Törzsvásárlónak.

 18.4.d. A rendszer e-mail elfogadása regisztrációs feltétel. Minden érintettnek törvény adta joga a rendszer e-mailről leiratkozni, összhangban a 2018. május 25. én életbelépett GDPR adatvédelmi rendelkezéssel. A leiratkozást kezelheti a Törzsvásárlói webirodában, belépés után "Vezérlőpult"- "Adatlap" felületen kialakított négyzetből a pipát kiveszi. A pipa kivételével a webirodát azonnal zároljuk, ami nem visszaállítható.

18.4.e. A rendszer e-mailről való leiratkozás jogkövetkezménye a Törzsvásárlói webiroda azonnali törlése!

18.4.f. A jogszabályok előírják, hogy a hírlevélről való leiratkozással egy időben az érintett adatait törölni kell. (A rendszer e-mail azonos a hírlevéllel, csak más információt közlünk vele és a rendszer automatikusan küldi az érintettnek)

18.4.g. A rendszer e-mail küldi a Törzsvásárlónak a pénzbefizetési és kiigénylési azonosítókat, amivel a tranzakciókat tudja végrehajtani, követni, ellenőrizni, amit a számlán vagy ahhoz tartozó bizonylatokon szerepeltetni kel. A rendszer e-mail jelzi a Törzsvásárlónak, hogy valaki regisztrált a csoportjába, vagy a Termékpartner lejelentette a vásárlását stb.

18.4.h. Ezen információk hiányában a Törzsvásárló a tevékenységét nem tudja folytatni, a MIROEV Törzsvásárlói státusz okafogyottá válik.

18.5. Egyéb rendelkezések:

18.5.a. A Törzsvásárló a rendszer e-mailről való leiratkozással önkéntesen tiltotta ki magát az MIROEV Törzsvásárlói rendszerből. Minden anyagi kár és veszteség a Törzsvásárlót terheli! Az MIROEV Kft. minden anyagi kártérítést kizár.

18.5.b. A felek a szabályzatból eredő jogaik gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.

18.5.c. Az E-mail és a rendszer e-mail szabályzatban a kötelezettségvállalások és megállapodások kizárólag a felek érdekeit, szolgálják, és nem értelmezhetők úgy, hogy bármilyen más Harmadik Személyek részére bármilyen jogot biztosítanak.

18.5.d. A Felek a jelen szabályzatban felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek.

18.5.e. Jelen szabályzat és annak értelmezésére, illetve a szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és más, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

18.5.f. A Szabályzat teljesítése során keletkező jogviták esetén a Felek a magyar jogot tekintik irányadónak.

Kérjük az érintetteket e- jelen szabályzat tudomásul vételét és maradéktalan betartását.

 

2111 Szada 2012.07.01

 MIROEV Kft.