Etikai szabályzat!

 

Jelen „Etikai szabályzat” a MIROEV Kft által üzemeltetett MIROEV Törzsvásárlói közösségben tevékenykedő, Független képviselő státusszal rendelkező Törzsvásárlók és szerződött Termékpartnerek, valamint a Törzsvásárlói közösséggel kapcsolatba kerülő nem regisztrált magánszemélyek viselkedését hivatott szabályozni.

Ezen szabályzatban foglaltakat megsértőkkel szemben etikai vizsgálat lefolytatását rendelheti el a MIROEV Kft.

1.0 Fogalmak:

1.1 Etikai vétség: Ezen szabályzatban megfogalmazott tiltások, megfogalmazott magatartási meghatározások megszegése.

1.2 Etikai vizsgálat: A feltételezett „Etikai vétség” jogszerű feltárására irányuló tevékenység.

1.3 Az etikai vizsgálat szereplői: Az etikai vizsgálaton köteles részt venni, a MIROEV Kft képviselője, valamint jogi képviselője, vagy annak megbízottja, az etikai vétséget feltáró, bizonyítékkal rendelkező, vagy megbízott jogi képviselője, valamint az etikai vétséget elkövető, vagy jogi képviselője.

1.4 Etikai vizsgálat lefolytatása: Az etikai vizsgálatról és az etikai vizsgálat időpontjáról az érintetteket írásban értesíteni kell. Az etikai vizsgálat akkor is lefolytatható, amennyiben az etikai vétséget feltáró nem jelenik meg az etikai vizsgálaton, azonban a kétséget kizáró bizonyítékokat átadja a MIROEV Kft jogi képviselőjének. Az etikai vizsgálat akkor is lefolytatható, amennyiben az etikai vétséget elkövető, vagy jogi képviselője nem jelenik meg az etikai bizottság előtt. Ebben az esetben, az érintetteket, írásban kell értesíteni a vizsgálat eredményéről.

1.5 Érintettek: Regisztrált Törzsvásárlók, szerződött Termékpartnerek, valamint a Termékpartner megbízottai, képviselői, alkalmazottai, azok a magánszemélyek, akik nem regisztráltak a Törzsvásárlói rendszerbe, de kapcsolatba kerültek a Törzsvásárlói rendszer üzemeltetésével, kapcsolatos információkkal.

1.6 Kártérítés: Amennyiben az etikai vétség bebizonyosodik és a vétséggel anyagi kárt okozott az érintett, a MIROEV Kft –nek, az üzemeltetőnek joga van a keletkezett kárt meghatározni, saját hatáskörben, vagy külső szakértő közreműködésével. A meghatározott összeget, bírósági úton joga van behajtatni az etikai vétséget elkövetővel szemben.

 1.7 Felelősség: Amennyiben az etikai vizsgálat büntetőjogi felelősséget állapít meg, hivatalból rendörségi flejelentést köteles tenni.

Etikai Szabályzat!

2.0 A Törzsvásárlókra vonatkozóan:

2.1 A MIROEV Törzsvásárlói Közösség, Zárt közösség, csak ajánlás útján elérhető. A Törzsvásárló a Jelölt megkeresésével tudja              ajánlani, vagy online hirdetéssel kereshet, jelölteket ahol felajánlhatja csatlakozási lehetőséget. Amennyiben a jelölt közömbös, vagy elutasító, Tilos a jelölt zaklatása.

2.2 A Törzsvásárlók, a más csoportokban regisztráltak személyét kötelesek tiszteletben tartani! Tilos másokra bántó, íritálló megjegyzést, tenni.

2.3 Tilos a Törzsvásárlói közösségben, bármilyen fórumon, platformon, politikai nézeteket terjeszteni, politikai beállítottságról állást foglalni, azt népszerűsítés céljából terjeszteni!

2.4 A Törzsvásárlónak, a nyilatkozataiban, tartózkodni köteles, más versenytársak összehasonlításával, azokat kritikával, negatív véleménnyel illetni.

2.5 A Törzsvásárlónak tilos a MIROEV Kft –ről valótlan véleményt megfogalmazni, kinyilvánítani, azt közösségi oldalakra feltölteni.

2.6 Bárkit érhet sérelem, akár, Önhibáján kívül. A MIROEV Kft ügyfélszolgálatot tart fent, az esetleges felmerülő problémák megoldása érdekében. A Törzsvásárló, köteles a kialakult probléma megoldására törekedni, amennyiben ez nem megoldható, csak a hivatalos úton intézheti ügyét, először a MIROEV Kft-nek köteles bejelenteni, az általa vélt problémát, esetleges sérelmet. A MIROEV Kft minden esetben kivizsgálja a panaszt. Az ügy súlyosságától függően meghozza a döntést, amelyről értesíti a sértettet. Tilos bármilyen esetet, bármelyik közösségi hálóra feltölteni!

2.7 Tilos olyan állítás, amely nem egyezik meg az „Üzleti bemutató” anyagával, valamint a MIROEV Kft által kommunikált, bemutató anyagokkal.

2.8 A MIROEV Kft a képzéseket, a web oldal használatát, a Törzsvásárlói rendszer működési elemeit, az üzletépítésre vonatkozó ajánlásokat, oktató videókon keresztül oldja meg. Az oktató videók egyes elemei, szerzői joggal védettek. Tilos azokat letölteni saját számítógépre, vagy külső tárhelyre. Tilos feltölteni az internetre, vagy bármilyen közösségi portálra.

2.9 Az oktató videók egy külön web oldalon vannak elhelyezve. Minden Törzsvásárló megkapja a weboldalhoz való személyre szabott hozzáférést. Tilos a hozzáférési adatokat bárkinek átadni, átruházni!

2.10 Tilos egy személynek, vagy vállalkozásnak többször beregisztrálni! Egy adóalanynak, csak egy webirodája lehet! Minden esetben a Magyar jogszabályokat kell figyelembe venni!

2.11 A Termékpartnernél való vásárlás során, ugyan olyan jogai vannak a Törzsvásárlónak, mint bármely más, nem regisztrált vásárlónak. Tilos, elsőbbségi jogot követelni a Termékpartnertől, arra hivatkozva, hogy Ön regisztrált Törzsvásárló!

2.12 A Törzsvásárló részéről, Tilos felajánlani a Termékpartnernek, hogy a vásárlás után járó visszatérítés összegét, kedvezményként vonja le a helyszínen, kikerülve ezzel a MIROEV Törzsvásárlói közösség rendszerét.

2.13 Tilos, a „Vásárlási utalvánnyal” való vásárláskor a terméket, vagy szolgáltatást, nem átvenni, hanem az ellenértéket pénzben kérni, vagy követelni! Amennyiben a termékkel, vagy szolgáltatással nincs megelégedve a Törzsvásárló, abban az esetben, azonos értékü árúra lehet átcserélni, vagy, töröltetni kell a vásárlási utalványt és az utalvány összege, visszakerül a web irodájába.

3.0 Termékpartnerekre vonatkozóan:

3.1 A Termékpartnerekre vonatkozó etikai szabályok, kiterjednek a Termékpartner megbízottaira, képviselőire és az alkalmazottaira egyaránt.

3.2 A MIROEV Kft és a Termékpartner közötti viszonyt, szerződés szabályozza. A termékpartner köteles, a szerződésben vállaltak szerint eleget tenni kötelezettségeinek.

3.3 A Termékpartner megbízottja, képviselője, alkalmazottja nem mondhatja a vásárlásra jelentkező Törzsvásárlónak, hogy erről nem tud semmit és ezzel nem foglalkozik, felhatalmazás hiányában, vagy bármilyen kifogás megjelölésével.

3.4 A Termékpartner, árképzésében, köteles a meghirdetett áron adni a terméket, vagy szolgáltatást, mit bárkinek, aki nem regisztrált Törzsvásárló. Nem hivatkozhat arra, hogy a Törzsvásárlónak visszatérítést ad, azért drágább az Ő számára a termék, vagy szolgáltatás.

3.5 A Termékpartnernek, az árképzését úgy kell kialakítani, hogy a vállalt visszatérítést, a meghirdetett árból kell adnia, nem hivatkozhat arra, hogy az akció nem vonható össze, más kedvezménnyel!

3.6 A Terékpartnernek tilos felajánlani a Törzsvásárló részére, hogy a visszatérítés összegét, fizetéskor levonja, azonnali kedvezményként és ezzel kikerülné a MIROEV Törzsvásárlói közösség rendszerét.

3.7 A Termékpartner, köteles a Törzsvásárlónak a törvényben előírt jogait érvényesíteni, ugyan úgy, mint bármely más vásárlónak, aki nem regisztrált Törzsvásárló. (pl. garancia, elállási jog. stb.)

4.0 Törzsvásárlói közösséggel kapcsolatba kerülő nem regisztrált magánszemélyek vonatkozásában:

4.1 A MIROEV Törzsvásárlói rendszerhez kapcsolódó technológiákkal, a weboldalainkon található információkon keresztül, valamint a Törzsvásárlók jelöltjeik megkeresésével nagyon sokféle gondolkodású emberhez eljutnak az információk tevékenységünkről.  Nem várjuk el és nem is várhatjuk el, hogy mindenki elfogadja rendszerünket és csatlakozzon. A MIROEV Kft és a Független képviselő státusszal rendelkező Törzsvásárlók, elfogadják és tiszteletben tartják a jelöltek döntését. A nem csatlakozók, nem férhetnek hozzá az oktató videóinkhoz, ahol részletesen bemutatjuk rendszerünk működését, szervezeti felépítését, így csak töredék információkkal rendelkeznek. Előfordulhat, hogy valaki, a rész információk birtokában, vagy egyéni gondolkodásmódjának köszönhetően, negatív véleményt formál cégünkről, tevékenységünkről és azt kommunikálja, terjeszti, közösségi hálókon próbálja népszerűsíteni teóriáját. Ezzel a tevékenységgel, kárt okoz, a MIROEV Kft-nek, a Törzsvásárlóknak, a szerződött Termékpartner vállalkozásoknak. A MIROEV Kft ilyen cselekménnyel találkozik, a bizonyítékokat begyűjti, vagy képviselőivel begyűjteti és minden esetben Rendőrségi és jogi eljárást kezdeményez a cselekmény beszüntetése érdekében, valamint az okozott kár jogi úton való megtérítés érdekében.

 

Kérem, az érintettek részéről a fentiek tudomásul vételét és maradéktalan betartását!

Sok pénzt és sok szabadidőt kívánunk!

MIROEV Kft.