A MIROEV Kft által üzemeltetett

 

 MIROEV törzsvásárlói közösség belső szabályzat

 

 3. sz. melléklete!

 

3.0 Általános Szerződési Feltételek

 

- Termékpartnereknek -

  

3.1.) Általános rendelkezések

 

Bevezetés

3.1.a.) Az MIROEV Kft. (a továbbiakban "MIROEV") tulajdonosai több nemzetközi törzsvásárlói közösségben építettek már közösséget, melyek gyakorlati tapasztalatai alapján hozták létre a saját vásárlói közösségüket abból a célból, hogy a közösség tagjai is részesüljenek az elért eredményekből, ne csak az üzemeltetői.

3.1.b.) Az MIROEV ezért egy vásárlóknak sok előnnyel járó törzsvásárlói közösséget épített fel és üzemeltet. MIROEV a jelen ÁSZF-ben rögzíti a Termékpartnerekkel kötött szerződések általános szabályait és feltételeit, mely szabályok alapján a Termékpartnerek a MIROEV regisztrált törzsvásárlóinak, terméket értékesíteni és szolgáltatást nyújtani tudnak.

3.1.c.) Az MIROEV külön Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a MIROEV Törzsvásárlókra vonatkozó szabályait, ami összhangban van a Termékpartnerekkel kötött szerződéssel és a jelen szabályzat tartalmával. A Törzsvásárlói ÁSZF jelen ÁSZF elválaszthatatlan része.

3.1.d.) Az MIROEV fenntartja a jogot jelen ÁSZF és a Törzsvásárlói ÁSZF valamint a rendszert szabályzó bármely szabályzat megváltoztatására, amennyiben Piaci környezetváltozás, törvényváltozás, technikai-műszaki fejlesztés vagy bármilyen más előre nem látható okból arra szükség lenne.

3.1.e.) Az MIROEV Törzsvásárlói közösségben különböző műveleteket kell végrehajtani a tevékenység során. Szabályzatokkal, szabályzatok mellékleteivel határozzuk meg a műveleteket, hogy minden érintett egyértelműen azonos módon járhat el. A rendszerben minden, mindennel összefüggésben van. Bármilyen műveletet hajtunk végre, hatással van a rendszer más elemeire. A szabályzatokban, a hozzá kapcsolódó mellékletekben lehetséges, hogy hasonló vagy azonos megfogalmazás más hivatkozási számmal jelöltük. A szabályzatok, a hozzá tartozó mellékletek tartalma, egymással összhangban vannak, függetlenül a hivatkozási számtól, ezért joghatásgyakorlásra alkalmasak.

3.1.f.) Az MIROEV Törzsvásárlói ÁSZF a rendszer minden szereplőjére vonatkozik, a Termékpartnernek az jelentkezhet, aki Törzsvásárlónak regisztrált. Aktív Törzsvásárlói státusz nélkül Termékpartneri státusz nem lehetséges.

 

3.2.) Fogalmak

3.2.a.) MIROEV: A törzsvásárlói közösséget üzemeltető, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. A MIROEV adatai: MIROEV Kft. Székhely: 2111 Szada Dózsa György út 39. Adószám: 25908929-2-13 Cégjegyzék: 13-09-186344. A MIROEV által üzemeltetett törzsvásárlói közösség üzemeltetéséhez a hatályos, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján nem szükséges MNB engedély.

3.2.b.) Termékpartner: A közösségben résztvevő azon vállalkozás, amely terméket értékesít és/vagy szolgáltatást nyújt. Termékpartnernek az a vállalkozás jelentkezhet, amely tulajdonosa, társas vállalkozás esetén beltagja vagy ügyvezetője, ha Ő a tulajdonos, korábban Törzsvásárlónak regisztrált és vásárlásból kapott visszatérítésből keletkezett egy pozíciója vagy foglalózásból rögzített egy pozíciót. Terméket értékesíteni és/vagy szolgáltatást nyújtani a vállalkozás regisztrálását és a termékpartneri szerződés megkötését követően lehetséges. A Termékpartner a Törzsvásárlói közösségben történő értékesítései/szolgáltatásnyújtásai során a termékpartneri szerződésben foglalt mértékű visszatérítést ad a Törzsvásárlóknak.

3.2.b.) Termékpartner regisztrálása: Az a folyamat, amikor a vállalkozása adatai megadásával a MIROEV Kft tulajdonában lévő www.miroev.eu web felületen, Termékpartnernek jelentkezik. A regisztrálás során megadott adatok valóságtartalmát eredeti dokumentumok másolatával igazolnia kell. Különös képpen a vállalkozás Cégkivonata és az aláírási címpéldány becsatolása kötelező. Egyéni vállalkozónak a vállalkozói igazolvány és a személyi igazolvány mindkét oldalának a másolatát kell csatolni. A Termékpartneri regisztrálás egy online szerződésnek minősül, a regisztrációs adatlap, elidegeníthetetlen része a Termékpartnerekre vonatkozó ÁSZF - nek.

3.2.c.) Termékpartner regisztrálási folyamat:A MIROEV Kft tulajdonában lévő www.miroev.eu webfelületen, a Törzsvásárlói webirodába való belépés után, a Termékpartneri Vezérlőpultban található Saját üzlet /Üzletek menüre kattintva megjelenik az adatmező, melyet figyelmesen értelemszerűen ki kell tölteni. Minden adatmező fölött, Információs Ikon található, az ikonra kattintva egy szövegdobozban tájékoztatást kap, hogy milyen formátumban töltse ki az adatmezőt. Itt lehet feltölteni egy logót vagy fényképet az üzletről, hogy a Törzsvásárló minél könnyebben megtalálja. Itt kell meghatározni a visszatérítési kategóriát és a hozzá tartozó visszatérítési % -ot az Termékpartnernek joga van a saját maga meghatározott visszatérítési %-on változtatni, csak felfele, amennyiben erre más, külön megállapodás nem történik. Egy vállalkozásnak lehet több üzlete egy településen vagy országszerte. Ahány üzletet be kíván vonni Törzsvásárlói rendszerünkbe, annyiszor kell az adatokat kitölteni. Minden esetben az üzlet külön Termékpartneri azonosító számot kap. Ezzel különböztetjük meg, hogy a Törzsvásárló melyik üzletben vásárolt.

3.2.d.) Termékpartneri webiroda:A Termékpartneri webiroda segítségével kommunikál a „MIROEV” Törzsvásárlói közösség központ a Termékpartnerrel. A Termékpartner itt rögzíti a Törzsvásárló vásárlásait, itt köteles ellenőrizni a vásárlást igazoló dokumentum adatait. A Termékpartner, a termékpartneri webirodájában tudja a vállalkozása adatait módosítani, amennyiben azokban változás történt. Ez kötelezettség is, az adatok valóság tartalmáért a résztvevő Törzsvásárló vagy Termékpartner a felelős. Abban a Termékpartneri vállalkozásban, ahol alkalmazottakat foglalkoztatnak, a Termékpartner vállalkozás vezetőjének van lehetősége Adatrögzítő státuszt biztosítani alkalmazottai számára. Az Adatrögzítő egy korlátozott jogkörrel rendelkező belépési hozzáférést kap a Termékpartneri webirodába, kizárólag a vásárlások rögzítése és a vásárlást igazoló dokumentum meglétét, eredetiségét, azon szereplő adatok valóság tartalmát ellenőrizheti, valamint a vásárlást igazoló dokumentum beváltásának a tényét rögzíteni. A Termékpartner a Termékpartneri webirodában tudja ellenőrizni a Törzsvásárlók vásárlásait.

3.2.l.) Termékpartneri azonosító szám: A Termékpartner azonosító száma a törzsvásárlói közösségben. Két betű karakter előtaggal (TP) és öt számkarakterből álló számsor. A továbbiakban a Termékpartnert ezzel a számmal tartjuk nyilván a rendszerünkben. Ehhez a számhoz kapcsoljuk az adatait, a tevékenységének lépéseit. Egy vállalkozásnak több üzlete is lehet egy településen vagy Országszerte. Ahány üzletet kíván bevonni a rendszerünkbe, annyiszor kell felvinni az adatokat, az „Új üzlet hozzáadása” menü alatt. Minden üzlet külön Termékpartneri azonosító számot kap, ezzel különböztetjük meg, egy vállalkozáson belül is, hogy melyik üzletben vásárolt a Törzsvásárló, vagy melyik üzlet részére készített vásárlást igazoló dokumentumot.

3.2.m.) Nyilvántartott adatok: Azon adatok, melyeket a Termékpartnerről nyilvántartunk.Törzsvásárló neve, aki létrehozta a Termékpartneri webirodát, E-mail címe, Vállalkozások, vagy egyéb jogi személy (Pl: bármilyen szervezet) esetében: cégnév, adószám, cégjegyzékszám, székhely adatai, üzlet adatai, számlázási címe, postázási címe, weboldal adatai, telefonszáma, bankszámlaszám, E-mail cím, a felelős vezető neve, E-mail címe, mobil telefonszáma. Indoklás az adatok, különösen kényes adatok nyilvántartásának oka, a MIROEV Kft. a Törzsvásárlói közösség üzemeltetése okán kifizetőhelynek minősül. Bármilyen hatósági ellenőrzés alkalmával igazolnunk kell, hogy a kifizetéseket a jogosultak kapták meg és jogszerűen. Egyéb adatok, mint az E-mail cím, a webirodába belépés feltétele. A kapcsolattartó mobil száma, a mobil telefon a kornak megfelelő kommunikációs eszköze. A kapcsolattartó hivatott a vállalkozással kapcsolatos bármilyen felmerülő probléma gyors megoldásában. Termékpartner felelős megbízottnak külön kell adatkezelési hozzájárulási nyilatkozatot tenni!

3.2.n.) Vásárlást igazoló dokumentum: Nem fizetőeszköz, hanem egy igazolás arról, hogy a Törzsvásárló a webirodájában rendelkezésére álló összegből, szeretné a meghatározott összeget levásárolni a kijelölt Termékpartnernél. A vásárlás tranzakció értékét a MIROEV Kft. átutalással teljesíti a Termékpartner fele, háromszereplős tranzakció címen. A további részletek az MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 17. sz. mellékletében található, a "Vásárlást igazoló dokumentum szabályzat" –ban, mely a Törzsvásárlói ÁSZF és a Termékpartneri ÁSZF elválaszthatatlan része.

3.2.o.) Visszatérítés: A Törzsvásárló a Termékpartnernél való vásárlása után visszatérítést kap. A visszatérítés mértékét a Termékpartner határozza meg, a Termékpartneri jelentkezési adatlap kitöltése során. Három opcióra van lehetősége, termékcsoportokat vagy szolgáltatásokat külön választhat. Az adatok kitöltését információs ikon alatt magyarázattal segítjük. A Törzsvásárló vásárolhat kézpénzzel, Bankkártyával vagy bármilyen hivatalos fizetőeszközzel. Vásárlásai során minden esetben, a vásárlási érték 100%-át kell fizetnie. A Termékpartner a vásárlásokat Termékpartneri webirodában online felületen jelenti a MIROEV részére, mely műveletről a Törzsvásárló e-mailértesítést kap a rendszer e-mailen keresztül. Amennyiben egy vásárlás alkalmával két vagy több visszatérítési százalék van igénybe véve, a Termékpartner a tételeket külön-külön köteles lejelenteni. A további részletes szabályok az MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 10. sz. mellékletében található, a " A Termékpartner által adott visszatérítés szabályzata" –ban, mely a Törzsvásárlói ÁSZF és a Termékpartneri ÁSZF elválaszthatatlan része.

3.2.p.) Tevékenységhez fűződő azonosítók: Az aktív Törzsvásárlónak több műveletet kell végrehajtania a tevékenység során. Az ellenőrizhetőség vagy bármilyen okból szükséges visszakereshetőség miatt a műveleteket azonosítókkal látjuk el. Az azonosítókat igényléskor a rendszer hozza létre, melyet a műveletek során minden ehhez tartozó dokumentumon fel kell tüntetni. (a) Befizetés azonosító, minden befizetésnél, a közleménybe kötelező beírni. Azonosító összetétele: Törzsvásárlói azonosító, BE (a befizetésre utaló kettő betű karakter) egy sorszám, a műveletek sorrendjében, dátum, év és hónap megjelöléssel. (b) Kiigénylés azonosító, minden jövedelem, pénz kiigénylésnél a számlán kötelező feltüntetni. Azonosító összetétele: Törzsvásárlói azonosító, KI (a kifizetésre utaló kettő betű karakter) egy sorszám, a műveletek sorrendjében, dátum, év és hónap megjelöléssel. (c) Vásárlást igazoló dokumentum: Egyes vásárlás típusokat vagy pénzfelhasználást, mint a "Foglaló számlán" és az "Adózott pozíció jövedelem számlán" lévő pénzeket, csak a Törzsvásárlói webirodán keresztül lehet igénybe venni "Vásárlást igazoló dokumentum" létrehozásával. Azonosító összetétele: Törzsvásárlói azonosító, U (betű karakter, mivel ezt a tranzakciót utalással teljesítjük, erre utalva) egy sorszám, a műveletek sorrendjében, dátum, év és hónap megjelöléssel. Ezt az azonosítót, minden, a tranzakcióhoz köthető dokumentumon szerepeltetni kell, kiváltképpen a Termékpartner által kiállított átutalásos számlán.

3.2.p.) .) MIROEV logó – A MIROEV Kft reklám ügynöki tevékenységet folytat. A reklám tevékenység elengedhetetlen része a logó. A létrehozott logó a MIROEV Kft. tulajdona, mely 229 428 lajstromszámon Nemzeti védjegy oltalom alatt áll. A Törzsvásárlói rendszer üzemeltetése során a logót illetően, a Törzsvásárlókra és Termékpartnerekre egyrészt használati kötelezettségek, másrészt tilalmak vonatkoznak. Ide vonatkozó további szabályok az MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 21. sz. mellékletében található, a " MIROEV logó szabályzat" –ban, mely a Törzsvásárlói ÁSZF és a Termékpartneri ÁSZF elválaszthatatlan része.

3.2.r.) Gazdasági Osztályok:A MIROEV a Törzsvásárlói rendszerében két Gazdasági osztályt üzemeltet, mely a Bináris rendszer része. A Bináris fa menü alatt nyomon követhető. A továbbiakban (a) az egyes Gazdasági Osztály I.G.O. és (b) kettes Gazdasági Osztály, mint II.G.O. (c) A vásárlásokból kapott visszatérítésekből és foglalózásból kapott pozíciókat az I.G.O. –ban helyezzük el. (d) A II.G.O.- ban úgy lehet pozíciója a Törzsvásárlónak, ha az I.G.O.- ban 15/15 pozíció együttállásból pozíció kifutása volt. (e) A Gazdasági Osztályokat érintő további részletek az MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 4. sz. mellékletében található, az " Üzleti terv szabályzata" –ban, mely a Törzsvásárlói ÁSZF és a Termékpartneri ÁSZF elválaszthatatlan része.

 

3.3. Az MIROEV által üzemeltetett Törzsvásárlói közösség rendszerének használatát érintő jogok és kötelezettségek.

3.3.a.) Az MIROEV Kft. üzemelteti a róla elnevezett Törzsvásárlói Rendszert, melyben a Törzsvásárlók a Termékpartneri hálózaton belüli vásárlásokon keresztül, visszatérítéseket vehetnek igénybe, illetve továbbajánlás esetén, az általuk felépített vásárlói csoport vásárlásaiból, alsóvonali jövedelem jöhet létre. A MIROEV - rendszerben a vásárlások készpénzzel, bankkártyával, átutalással, történnek. A rendszer működésének részletei, a rendszerműködés menete az interneten, a www.miroev.eu weboldalon történik. A rendszer működését a MIROEV Kft. által üzemeltetett www.multiprofit.hu weboldalon, oktatóvideókon mutatjuk be. Ez a weboldal, kizárólag a Törzsvásárlók és Termékpartnerek képzésére lett létrehozva. Ez a weboldal jelszóval védett. Regisztrálást követően biztosítjuk minden Törzsvásárlónak a belépési hozzáférést

3.3.b.) Az MIROEV vállalja, hogy a Törzsvásárlók és Termékpartnerek részére ügyfélszolgálatot tart, az első időkben csak E-mail elérhetőséggel. Ahogy nő a Törzsvásárlói közösség és igény lesz, bevezeti a telefonos ügyfélszolgálatot, szintén igény esetén ügyfélszolgálati irodát fog üzemeltetni. Az ügyfélszolgálati hely és az ügyfélszolgálat elérhetőségének időpontjai, az E-mailes és telefonos elérhetőségek a www.miroev.eu weboldalon, a „Kapcsolat” menüpont alatt találhatóak. A MIROEV fent tartja a jogot, az ügyfélszolgálati időpontok megváltoztatására!

3.3.c.) Az MIROEV vállalja, hogy a Termékpartnerek akcióit szezonvégi kiárusításaikat E-mailes hírcsatornáján keresztül tájékoztatja a Törzsvásárlókat az aktuális időpontok, helyszínek meghatározásával.

3.3.d.) Az MIROEV vállalja, hogy a www.miroev.eu weboldalán a Termékpartner vállalkozásnak helyet biztosít a Termékpartnerek listájában, ahol elhelyezheti vállalkozása webcímét, ahol bemutathatja és népszerűsítheti tevékenységét. Itt köteles elhelyezni üzlete pontos címét és telefonos elérhetőségét. A Törzsvásárló a keresett üzletet a Termékpartnerek listában kereső segítségével, tevékenységi kategória, település szerint vagy Termékpartneri azonosító szám alapján találhatja meg.

3.3.e.) Az MIROEV-nek jogában áll ellenőrizni, hogy a Törzsvásárló vagy a Termékpartner által folytatott tevékenység jogilag megengedett célra irányul-e. Ennek keretén belül az ellenőrzés megállapításait az ellenőrzöttel megosztja, ugyanakkor az ellenőrzés eredményeit kizárólag az ellenőrzött írásbeli jóváhagyásával használhatja fel, kivéve, ha jogszabály kötelezettségként mást ír elő, valamint az ellenőrzés során olyan súlyos szabálytalanságot fedez fel, amelyet a Törzsvásárlók védelme érdekében köteles a közösséggel megosztani. 

3.3.f.) Az MIROEV a Törzsvásárló számára a Vásárlást igazoló dokumentum kiállítását, teszi lehetővé a tulajdonában lévő www.miroev.eu webfelületen. (a) A vásárlást igazoló dokumentum beváltására jelentkező Törzsvásárló köteles igazolványaival (fényképes igazolvány, amelynek a száma a dokumentumon szerepel és Törzsvásárlói kártyával) igazolni, hogy Ő jogosult a beváltásra. (b) A Termékpartner köteles igazoltatni a vásárlást igazoló dokumentum beváltására jelentkező Törzsvásárlót. (c) Köteles ellenőrizni a Termékpartneri webirodájában a dokumentum meglétét, hitelességét. (d) Abban az esetben teljesítheti a Törzsvásárló kérését, amennyiben a bemutatott fényképes igazolvány, a Törzsvásárlói kártyaszáma és azon szereplő név, a Termékpartneri webirodában azonos azonosítóval rendelkező dokumentumon szereplő adatok egyezőséget mutatnak. (e) A vásárlást igazoló dokumentum beváltása esetén az adott termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás során a Törzsvásárló részére, a mindenkor hatályos adójogszabályok által előírt szigorú számadású bizonylatot, kizárólag átutalásos számlát (nyolc napos fizetési határidővel) a teljes bruttó vételár, díj, stb. tekintetében kiállítani és a Törzsvásárló részére átadni köteles. (f) E tekintetben Termékpartner nem hivatkozhat arra, hogy az adott bizonylatot csak akkor állítja ki, amennyiben a termék vagy szolgáltatás ellenértéke számlájára befolyt, vagy pénztárába befizetésre került. További részletek az MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 17. sz. mellékletében található, a " Vásárlást igazoló dokumentum szabályzat" –ban, mely a Törzsvásárlói ÁSZF és a Termékpartneri ÁSZF elválaszthatatlan része.

3.3.g.) A Vásárlást igazoló dokumentumon szereplő összeget több részletben is felhasználhatja a Törzsvásárló, maximum három alkalommal a kiállítást követően 90 napon belül.

3.3.h.) Az MIROEV kötelezi magát, hogy a vásárlások hibamentes rögzítését elősegítse, minden Termékpartner vállalkozásnak üzletenként egy Termékpartner adatrögzítő kézikönyvet biztosít díjmentesen, valamint a műveletek oktatóvideón keresztül is elsajátíthatók.

 

3.4. Termékpartneri kötelezettségek

3.4.a.) Az Termékpartner köteles minden munkavállalóját, teljesítési segédjét tájékoztatni a Vásárlást igazoló dokumentum átvételének és beválthatóságának jelen ÁSZF- ben meghatározott feltételeiről, valamint a Törzsvásárló Bank kártyás vagy kézpénzes vásárlásainak a Termékpartneri webirodában való rögzítés szabályainak, feltételeinek ismeretét, aminek a tekintetben teljes körűen helytállni tartozik bármely munkavállalója, vagy teljesítési segédje magatartásáért.

3.4.b.) Az Termékpartner köteles az adott termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás esetén úgy eljárni, ahogy az MIROEV - től független készpénzes vagy saját maga által kibocsátott készpénzhelyettesítő-eszközök felhasználása során eljárni szokott a jogszabályi keretek között. Termékpartner a Vásárlást igazoló dokumentumot kizárólagosan csak azon termékértékesítése és/vagy szolgáltatásnyújtása körében fogadhatja el, amelyeket üzletszerű gazdasági tevékenysége körében általánosan, minden vevő részére hozzáférhetően kínál. Termékpartner a Vásárlást igazoló dokumentumot kézpénzre nem válthatja be, illetve semmilyen olyan kötelezettséget nem vállalhat, amelynek révén bármilyen összegnek, vagy annak egy részének megfelelő készpénzt kellene Törzsvásárló részére megfizetnie.

3.4.c.) Az Termékpartner köteles az adott termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás során Törzsvásárló részére a mindenkor hatályos adójogszabályok által előírt szigorú számadású bizonylatot a teljes bruttó vételár, díj, stb. tekintetében kiállítani és Törzsvásárló részére átadni. E tekintetben Termékpartner köteles az ügyletet Termékpartneri webirodában online felületen a MIROEV részére lejelenteni. A Törzsvásárlói azonosító beírását követően szükség lesz a bizonylat számára és az ügylet értékére. Ezeket az adatokat célszerű a Törzsvásárló vásárlásakor feljegyezni, a jegyzetet az adatrögzítéséig megőrizni.

3.4.d.) Az Termékpartner a kereskedői megállapodás aláírásával megbízza a MIROEV-et, hogy a megállapodás alapján Vásárlást igazoló dokumentum kiállításához szükséges lehetőséget biztosítson a Törzsvásárló számára. A vásárlást igazoló dokumentum a Törzsvásárlót kizárólagosan arra jogosítja fel, hogy az adott árut és/vagy szolgáltatást csak annál a Termékpartnernél szerezheti be, vagy veheti igénybe, amely nevére a Vásárlást igazoló dokumentum kiállításra került. Termékpartner a jelen ÁSZF rendelkezései szerint szavatolja a nevére kiállított Vásárlást igazoló dokumentum beváltását, a termék értékesítését vagy a szolgáltatás nyújtását.

3.4.e.) Az MIROEV jogosult Törzsvásárló általi, és a rendszeren keresztül megvalósuló értékesítési tevékenység tekintetében a Termékpartneri szerződésben a Termékpartner által meghatározott visszatérítésre. A visszatérítés a Vásárlást igazoló dokumentum mindenkori kiállítási összegének vagy a készpénzes vásárlást igazoló bizonylat bruttó végösszegének a Termékpartneri szerződésben rögzített visszatérítési százalékával egyenértékű összeg, amely összeget az MIROEV a Termékpartnernek átutalandó összegből levonja. A levont összegről számlát állít ki a Termékpartner részére Üzletszerzési jutalék címen vagy – a készpénzben, bank kártyával vagy bármilyen azonnali fizetési móddal eszközölt vásárlások után – a Termékpartner köteles a megállapodás szerinti fizetési határidőn belül a MIROEV-nek számla ellenében az üzletszerzési jutalékot átutalni.

3.4.f.) Az Termékpartner köteles a Termékpartneri webirodán keresztül lejelenteni az egyes Törzsvásárlói vásárlásokhoz kapcsolódó adatokat, így legalább a Törzsvásárló azonosítószámát, a vásárlás összegét, a vásárláskor kibocsájtott bizonylat számát, időpontot a rendszer automatikusan jegyzi. Az egyes Törzsvásárlókhoz köthető több vásárlás az adatok rögzítése során csak akkor összesíthető, ha a visszatérítési % azonos. Egyéb esetben a visszatérítési %- onként a lejelentést bontani kell. Jelen pontban rögzített Termékpartneri kötelezettség előfeltétele a számla vagy bizonylat kibocsátása. A Termékpartneri webirodán történő adatrögzítés a Termékpartnernek felróható hiányossága vagy valótlan adatok rögzítése súlyos szerződésszegésnek minősül.

3.4.g.) Az Termékpartner lehetősége a Termékpartneri webirodályában beállítani, hogy elfogadja vagy elutasítja a vásárlást igazoló dokumentummal történő vásárlást. Amennyiben a Vásárlást igazoló dokumentum elfogadását jelöli be, kötelezi magát, hogy a mindenkori teljes árukészlete értékesítéséhez, szolgáltatásai nyújtásához bármikor, minden további feltétel nélkül elfogadja a MIROEV rendszerében fentebb leírt formában kiállított Vásárlást igazoló dokumentumot. Ebben az esetben a Vásárlást igazoló dokumentum el nem fogadása súlyos szerződésszegésnek minősül.

3.4.h.) Az Termékpartner köteles Törzsvásárlóknak ugyanazokat az árakat, tarifákat, díjakat és kedvezményeket biztosítani, mint amelyet a Termékpartner egyéb, azonos szolgáltatást vagy terméket igénybe vevő vásárlóinak nyújt.

3.4.i.) Az termék értékesítés és vagy a szolgáltatás nyújtásakor a Termékpartner az árképzést úgy köteles kialakítani, hogy a mindenkori visszatérítés összegét a kifizetett kiskereskedelmi árból kell biztosítani. Különös tekintettel az egyéb engedményekre (pl.: szezonális akciók, vég - vagy leltári kiárusítás keretében nyújtott kedvezmények, stb.). Termékpartner nem jelentheti ki, hogy a kedvezmények nem összevonhatók!  

3.4.j.) Az Termékpartner kötelezettséget válla, hogy felajánlja alkalmazottainak, üzleti partnereinek, érdeklődő látogatóinak, vásárlóinak az MIROEV Törzsvásárlói közösséghez való csatlakozást. Senkit nem lehet kötelezni a csatlakozásra, ettől függetlenül a felajánlás Termékpartneri kötelezettség!

3.4.k.) Az Termékpartner kötelezettséget vállal saját költségén, termék értékesítés és vagy a szolgáltatás nyújtása helyszínén jól látható helyen, kihelyezi, hogy az MIROEV Törzsvásárlói közösség partner üzlete. A Kihelyezett táblán szerepelni kell a Termékpartneri azonosítónak és a visszatérítés % értéknek.

3.4.l.) Az Termékpartner kötelezettséget vállal saját költségén, termék értékesítés és vagy szolgáltatás nyújtása helyszínén, utcafronti üzlet felirat elé a felirattal megegyező (maximum 10% méreteltérés engedélyezett) méretű MIROEV logó kihelyezését. További információ az MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 17. sz. mellékletében található, a " MIROEV logó szabályzat" –ban, mely a Törzsvásárlói ÁSZF és a Termékpartneri ÁSZF elválaszthatatlan része.Termékpartneri jelentkezést követően a kötelezettséget ajánlott harminc napon belül teljesíteni. Termékpartner ez irányú kötelezettsége a szerződés teljes időtartamára kiterjed. A Termékpartneri szerződés megszűnése napjától a vállalkozás köteles minden jelzést, feliratot eltávolítani, ami az MIROEV –hez kapcsolható.

3.4.m.) Az Termékpartner kötelezettséget vállal saját költségén, termék értékesítés és vagy szolgáltatás nyújtása helyszínén Törzsvásárló számára jól látható helyen, félreérthetetlen módon kihelyezi, a visszatérítési % - ot. Amennyiben több visszatérítési % - ot határozott meg, úgy termék és vagy szolgáltatás helyszínén külön kell kihelyezni az adott visszatérítési % - ot. (példa: Üzletben, élelmiszer visszatérítés 10%, Vegyi árú visszatérítés 15%, Házhoz szállítás visszatérítés 20%) Termékpartneri jelentkezést követően a kötelezettséget ajánlott harminc napon belül teljesíteni. Termékpartner ez irányú kötelezettsége a szerződés teljes időtartamára kiterjed. A Termékpartneri szerződés megszűnése napjától a vállalkozás köteles minden jelzést, feliratot eltávolítani, ami az MIROEV –hez kapcsolható.

3.4.n.) A Kedvezményes pénztovábbítás érdekében, de kifejezetten az ingyenes pénztovábbítási lehetőség kiaknázása érdekében az Termékpartner kötelezettséget vállal egy Barion pénztárca regisztrálására és annak azonosítására. Továbbiakban vállalja, az MIROEV –el kapcsolatos minden pénzügyi tranzakciót a Barionon keresztül lebonyolítani. Termékpartneri jelentkezést követően a kötelezettséget ajánlott harminc napon belül teljesíteni.

3.4.o.) Az Termékpartner kötelezettséget vállal, amennyiben rendelkezik weboldallal, kifejezetten a címoldalra, de ha van lehetőség, minden megnyitható oldalra felteszi a MIROEV logóval ellátott bannert, amelyet az MIROEV ingyenesen biztosít. Lehetőséget adva a látogatónak, hogy csatlakozzon az MIROEV Törzsvásárlói rendszerhez. A látogató amennyiben szeretne regisztrálni, előtte lehetősége van négy rövid bemutató videó megtekintésére, ahol a MIROEV bemutatja tevékenységét.

3.4.p.) Az Termékpartner rendelkezik webáruházzal, kötelezettséget vállal, a 3.4.o. szakaszban vállalt kötelezettségen felül a már regisztrált Törzsvásárlóknak biztosít felületet a vásárlás folyamán és kéri a vásárlót, hogy írja be az MIROEV Törzsvásárlói azonosító számát, melyet vásárláskor beírhat a visszatérítés % érvényesítése érdekében. A Termékpartnernek ebben az esetben is fennáll a vásárlást online jelentési kötelezettsége.

3.4.r.) Az Termékpartner a Törzsvásárlóval lefolytatott ügylet során elkerülhetetlen módon hozzájut a Törzsvásárló elérhetőségeihez, a telefonszámához, az e-mailcíméhez, különösképpen, amennyiben az ügylet webárúházban történik. Termékpartner kötelezettséget vállal, hogy a Törzsvásárló elérhetőségeire, csak az aktuális ügylettel kapcsolatos információkat küld, mint árajánlat, megrendelés visszaigazolása, áru átvétele, szállítás stb. Az ügylet lezáródását követően tilos a Termékpartner részéről a Törzsvásárló elérhetőségeire ajánlatokat küldeni.

 

3.5. Adatkezelési, titokvédelmi és egyéb rendelkezések

3.5.a.) Az Termékpartner szavatolja, hogy az általa megadott azonosító adatok a valóságnak megfelelnek és vállalja, hogy adatainak változását a változástól számított munkanapokat figyelembe véve 48 órán belül MIROEV számára írásban bejelenti, illetve a Termékpartneri webirodában a megváltozott adatot módosítja. Termékpartner köteles esetleges felszámolási, végelszámolási, vagy csődeljárás elrendelésének tényéről, illetve egyéb okból bekövetkező fizetésképtelenségéről a MIROEV-et haladéktalanul tájékoztatni. Termékpartner kötelezi magát továbbá, hogy a szerződés teljesítése szempontjából fontos egyéb adatainak vagy körülmények változásáról az MIROEV- et a fenti határidőn belül írásban értesíti. A bármely adatban történő változás bejelentésének elmulasztásából eredő kárt a Termékpartner köteles viselni.

3.5.b.) Az Termékpartner a Termékpartneri szerződés hatálya alatt kötelezett a "MIROEV" megnevezést, valamint a MIROEV-től származó védjegyeket üzletében, illetve prospektusain feltüntetni, de kizárólagosan csak olyan mértékben, amilyen mértékben a Termékpartneri szerződés azt kifejezetten megengedi. Mindenfajta ezen túlmenő használat, valamint bármilyen reklámtevékenység az "MIROEV" megnevezés és/vagy MIROEV márkanév felhasználásával kifejezetten csak az MIROEV előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges.

3.5.c.) Az MIROEV jogosult a rendszer bemutatása keretében a Termékpartnert reklámozni, valamint egyéb, az értékesítést elősegítő intézkedéseket foganatosítani, kivéve amennyiben e jogcselekmény ellen általánosságban a Termékpartner előzetesen kifejezetten írásban tiltakozott. Az Termékpartner a Termékpartneri szerződés aláírásával hozzájárul, hogy adatait, elérhetőségeit, termékmegjelölését és egyéb ismertetőjeleit az MIROEV reklámcélra, a rendszer keretében felhasználhatja.

3.5.d.) Az Termékpartneri szerződés tartalma, valamint a Termékpartner tudomására jutott bármely, a rendszer működésére vonatkozó adat, információ stb. üzleti titoknak minősül, és köteles azt bizalmasan kezelni, megőrizni, azokat kizárólag a másik fél érdekében használhatják fel és az MIROEV írásos hozzájárulás hiányában harmadik személyek tudomására nem hozhatják.

3.5.e.) Termékpartneri státusz bármilyen okból való megszűnését követően az Termékpartner vállalkozás tulajdonosa, tulajdonosai, alkalmazottai, a Termékpartner vállalkozáson keresztül a MIROEV rendszerrel, annak belső szabályzatával kapcsolatba kerülő bárki, korlátlan ideig titoktartási kötelezettséggel tartozik.

3.5.f.) Az Termékpartner a Szerződés megkötésével hozzájárul személyes adatainak az MIROEV rendszerébe való beviteléhez, kezeléséhez, nyilvántartásához és felhasználásához, valamint ezen adatoknak a Törzsvásárlók részére való továbbításához és kiadványokban való feltüntetéséhez az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével. A hozzájárulás kiterjed az MIROEV általi tevékenységekhez való adathasználatra is. Termékpartner egyben hozzájárul, hogy az MIROEV a Termékpartnerrel szembeni követelését amennyiben nincs más lehetőség, az Termékpartner adatainak akár 3. személynek való átadásával érvényesítse. A Termékpartner hozzájárul adataik közléséhez, így különösen a következő adatok felhasználásához: személyre/cégre vonatkozó, a működésével kapcsolatos nyilvános adatok, szakág megnevezése, utalás a gyártóra, kis- és nagykereskedelemre, a szolgáltatás típusára, a kapcsolattartó személy nevére és elérhetőségére, weboldalra vonatkozó adatok, ajánlati és a keresleti információk más cégeknek, reklám, üzleti kapcsolatok céljából. Ezzel a hozzájárulással az MIROEV a fenti adatokat saját reklám céljaira is felhasználhatja.

 

3.6. Szerződéses feltételek módosítása, kiegészítése és a Termékpartneri jogviszony megszűnése

3.6.a.) Jelen ÁSZF - nek az MIROEV által foganatosított módosításai minden esetben érvényesnek, hatályosnak és Termékpartner által jóváhagyottnak tekintendők, ha Termékpartner az írásbeli értesítést követő 8 napon belül nem élt a rendes felmondás jogával, vagy a rendszert az írásbeli értesítést követően továbbra is használja. A Termékpartner az előző mondatban foglalt rendes felmondás jogával akkor élhet, ha egyben valamennyi tartozását megfizeti. A rendes felmondás hatályosulásával a Termékpartner valamennyi fennálló tartozása lejárttá, esedékessé válik. Amennyiben a Termékpartneri rendes felmondás hatályosulásakor a rendszernek áll fenn fizetési kötelezettsége a Termékpartner felé, úgy a hatályosulástól számított 8, azaz nyolc napon belül a MIROEV a kifizetést teljesíti. A rendes felmondás hatályosulásával az Termékpartner termékpartneri jogviszonya megszűnik.

3.6.b.) A Termékpartneri szerződés a megkötésétől számított egy éves időszakra történik. Amennyiben a szerződést egyik fél sem mondja fel az egyéves határidő elteltét 30 nappal megelőzően, a szerződés hatálya közös megegyezés vagy valamelyik fél felmondásáig automatikusan meghosszabbodik.

3.6.c.) Bármely szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja a Termékpartneri szerződést, amennyiben a másik fél a Termékpartneri szerződésből eredő valamely kötelezettségét súlyosan megszegi és a másik fél felhívására, ezen szerződésszegést nem orvosolja, kivéve amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől a szerződés fenntartása már nem várható el. Az MIROEV a fentieken túlmenően bármikor azonnali hatállyal jogosult felmondani a Termékpartneri szerződést, amennyiben:

a)     A Termékpartner az MIROEV- rendszert megkerülve ajánl kedvezményt a Törzsvásárlónak,

b)    A Termékpartner az MIROEV Törzsvásárlói számára ajánlott visszatérítési % - tól eltérő, a rendszeren kívüli vevőknek kedvezőbb vásárlási lehetőséget biztosít

c)     (a Törzsvásárlót Törzsvásárlói minősége miatt hátrányosan kezeli),

d)    Az Termékpartner a Vásárlást igazoló dokumentum beváltását indokolatlanul elutasítja, miközben a Termékpartnerek listájában a Vásárlást igazoló dokumentum elfogadását határozta meg.

e)     Az Termékpartnerrel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás vagy más megszüntetésre irányuló eljárás indul, illetve az Termékpartner fizetésképtelenségének, vagy az adott áru vagy szolgáltatás szerződésszerű teljesítésének veszélye áll fenn,

f)      Az Termékpartner határidőre nem teljesíti az MIROEV - vel szemben fennálló visszatérítési kötelezettségét.

3.6.d.) Az Termékpartneri szerződés megszűnésekor Termékpartner minden védjegyet vagy megjelölést, amely a Termékpartneri szerződésre és az MIROEV- vel való jelen jogviszony szerinti gazdasági kapcsolatára vonatkozik, köteles eltávolítani üzleteiből és kiadványaiból. Továbbá köteles valamennyi MIROEV által rendelkezésre bocsátott dokumentációt, valamint a MIROEV tulajdonát képező műszaki berendezést haladéktalanul a MIROEV részére visszaszolgáltatni. Az Termékpartneri szerződés megszűnésével Termékpartner továbbiakban nem jogosult használni az MIROEV által biztosított webirodát.

3.6.e.) Az Termékpartner vállalkozás bármilyen okból való megszűnése, betegség, haláleset, adószám visszavonása az MIROEV Termékpartneri státusz megszűnik. A vállalkozás vezetője, örököse köteles haladéktalanul MIROEV tudomására hozni a kialakult körülményt és együttműködve hivatalosan is a szerződés megszűntetését megvalósítani.

3.6.f.) Termékpartner vállalkozásban bármilyen okból tulajdonos váltás történik az MIROEV Termékpartneri státusz azonnal megszűnik. Amennyiben az új tulajdonos továbbiakban is szeretne MIROEV Termékpartner üzlet maradni, új szerződést kell kötni.

 

3.7. Felelősség és igényérvényesítés szabályai

3.7.a.) Az Termékpartner webirodájába való belépését követően bármilyen visszaélést fedez fel, úgy azt köteles haladéktalanul a MIROEV hivatalos címén és e-mail címén előzetes telefonos egyeztetés után írásban jelezni.

3.7.b.) Az Termékpartner az adatainak megváltoztatása esetén, a megváltoztatott adatainak MIROEV által jóvá kell hagyni, ezt követően veheti igénybe újra Termékpartneri webirodáját, amiről ismételten e-mail útján értesül.

3.7.c.) Az Termékpartner tudomásul veszi, hogy a mindenkori szerződéses jogviszony Termékpartner termékértékesítési és/vagy szolgáltatásnyújtási tevékenysége során kizárólagosan Termékpartner és Törzsvásárló között jön létre, a MIROEV ezen jogviszonynak nem válik semmilyen jogcímen alanyává. Ezen szerződéses feltétel alapján Termékpartner tudomásul veszi, hogy szerződéses kötelezettsége megszegése esetén Törzsvásárló bármiféle igényt kizárólag vele szemben támaszthat.

3.7.d.) Termékpartner tudomásul veszi, hogy amennyiben Törzsvásárló bármilyen jogcímen igényt érvényesít közvetlenül az MIROEV- vel szemben a Termékpartner általi termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás tekintetében, és ha emiatt az MIROEV- et bárminemű kár, költség -vagy díjfizetési kötelezettség terheli, úgy Termékpartner köteles ezen kárt, költséget teljes körűen az MIROEV részére megtéríteni.

3.7.e.) Az MIROEV a Termékpartner felé a Termékpartneri szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogcímen a Termékpartner által érvényesítendő igény esetén csak akkor felel, amennyiben a kárt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozta.

3.7.f.) Amennyiben az Termékpartner a termékértékesítését és/vagy szolgáltatásnyújtását az elektronikus médián keresztül is lehetővé teszi, és ehhez harmadik személy szolgáltatását is igénybe veszi, úgy ezen harmadik személy tevékenységéért úgy felel, mintha az adott teljesítést, szolgáltatást saját maga nyújtotta volna. Termékpartner a harmadik személy kiválasztásáért, annak teljesítéséért teljes mértékben felelős, erre tekintettel Termékpartner nem mentesül a felelősség alól, amennyiben a kár, ezen személy magatartására vezethető vissza.

3.7.g.) A szerződés megszűnése esetén az Termékpartner köteles minden olyan márkajelzést, védjegyet, megjelölést üzleti levelezéséből, üzleti irataiból, üzletéből eltávolítani, amely jelen szerződésre, a MIROEV-tel való jelen szerződés szerinti gazdasági kapcsolatára vonatkozik.

3.7.h.) A Szerződés szerint az MIROEV nem fele és nem vonható felelősségre, érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen: természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, továbbá az MIROEV weboldalhoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós MIROEV érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése. Továbbá az MIROEV weboldal és egyéb a MIROEV adatbázishoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós MIROEV érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése. MIROEV nem felelős a szerződés szerinti kötelezettségeinek hibás vagy késedelmes teljesítésért, ha azt a fentiek szerinti esemény okozta. A rendkívüli események bekövetkezte esetén az esemény időtartama alatt a szerződés hatálya szünetel, abban a mértékben, amennyiben a szerződés teljesítése az esemény miatt nem lehetséges.

 

3.8.)Vegyes és záró rendelkezések

3.8.a.) Az Termékpartner MIROEV előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezheti, és nem ruházhatja át a Szerződés szerinti semmilyen jogát vagy kötelezettségét. Az MIROEV a Termékpartner előzetes hozzájárulása nélkül szabadon átruházhatja vagy engedményezheti a Szerződésből és a jelen Szabályzatból folyó jogait és/vagy kötelezettségeit.

3.8.b.) A jelen szerződésből származó vitás kérdések rendezésére felek kötelesek egymással egyeztetéseket kezdeményezni, és a jogvitákat lehetőleg peres eljárás megindítása nélkül megoldani.

3.8.c.) A Felek a Szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek.

3.8.d.) A Szerződésre és annak értelmezésére, illetve a Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és más, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

3.8.e.) A Szerződés teljesítése során keletkező jogviták esetén a Felek a magyar jogot tekintik irányadónak.

3.8.f.) Az MIROEV felelősségét kizárja a Törzsvásárlók vagy Termékpartnerek által adott és a rendszer által közvetített információk teljességéért, valódiságáért, hiányáért, valamint a szállított áruért, szolgáltatásokért, ezek minőségéért, a szállítási és fizetési feltételek betartásáért, a szállított áru vagy szolgáltatás bármely hiányosságáért, valamint azért, hogy a szállított áru vagy szolgáltatás harmadik személy jogait ne sértse. Az MIROEV a mindenkori Törzsvásárlók és Termékpartnerek között létrejött szerződésekért garanciát, jótállást nem vállal. A jelen felelősségkizárás alól kivételt jelent, ha az MIROEV külön szerződésben vállalja ezen szolgáltatás teljesítését.

3.8.g.)  A felek a szerződésből eredő jogaik gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.

3.8.h.) Az MIROEV kijelenti és szavatolja, hogy a rendszer üzemeltetése a hatályos nemzetközi és nemzeti szabályok szerint nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási vagy más engedélyköteles tevékenységnek.

3.8.i.) A Szerződésben szereplő kötelezettségvállalások és megállapodások kizárólag a Felek érdekeit, továbbá ezek képviselői és jogutódjai, és engedélyezett engedményesei érdekeit szolgálják, és nem értelmezhetők úgy, hogy bármilyen más Harmadik Személyek részére bármilyen jogot biztosítanak.

3.8.j.) A Szerződés és a jelen Szabályzatban foglaltak megtestesítik a Szerződő Felek között a Szerződés tárgya tekintetében létrejött teljes Szerződést, és egyidejűleg hatálytalanít minden ezzel kapcsolatos előzetes szóbeli és írásbeli Szerződést, megegyezést és egyoldalú nyilatkozatot, illetve bármilyen szándéknyilatkozatot, melyet a Felek korábban tettek.

3.8.k.) Amennyiben a Szerződés vagy a jelen Szabályzat egyes rendelkezései a nemzeti vagy európai jogszabályokkal való ütközés miatt érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez nincs kihatással a többi rendelkezés érvényességére. Ebben az esetben a felek megállapodnak a hatályát vesztett rendelkezés haladéktalan kicserélésére egy olyan, a jogszabályoknak megfelelő rendelkezéssel, amely a jelen Szerződésben a szerződő Felek által megfogalmazott szándékhoz a legközelebb áll.

3.8.l.) A Szerződésben vagy a jelen Szabályzatban vagy egyébként bármely jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, vagy más jogokról vagy jogorvoslatokról való lemondást. A Szerződés vagy a jelen Szabályzat vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem gátolja meg az adott jog vagy jogorvoslat további gyakorlását vagy egy másik jog vagy jogorvoslat gyakorlását.

3.8.m.) A Szerződés vagy a jelen Szabályzat értelmében történő bármilyen értesítésnek és egyeztetésnek írásban és magyar nyelven kell megtörténnie. Az értesítésnek nem minősülő egyéb szóbeli tájékoztatást, kapcsolattartást, Szolgáltatás-folyamatokkal kapcsolatos kommunikációt magyar nyelven lehet teljesíteni. Tekintettel arra, hogy Termékpartnernek webiroda áll rendelkezésére, az MIROEV által a webirodában elhelyezett üzenet is joghatályos közlésnek minősül.

3.8.n.) A Szerződés vagy a jelen Szabályzat tekintetében a magyar jog az irányadó. A Szerződés magyar nyelven került aláírásra, a Szerződés vagy a jelen Szabályzat értelmezésében lévő bármilyen ellentmondás esetén a magyar nyelv szabályai irányadók.

3.8.o.) Az MIROEV kijelenti, hogy a magyar jog szerint létrehozott jogi személy, szerződéskötési képességében nem korlátozott.

  

2111 Szada 2021,07,01.

MIROEV Kft.