A MIROEV Kft. által üzemeltetett

 MIROEV törzsvásárlói közösség belső szabályzata

 2. sz. melléklete!  

2.0) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

- TÖRZSVÁSÁRLÓKNAK -

 

2.1.) Általános rendelkezések

Bevezetés

2.1.a) A MIROEV Kft. (a továbbiakban "MIROEV") tulajdonosai több nemzetközi törzsvásárlói közösségben építettek már közösséget, melyek gyakorlati tapasztalatai alapján hozták létre a saját vásárlói közösségüket abból a célból, hogy a közösség tagjai is részesüljenek az elért eredményekből, ne csak az üzemeltetői. A konkrét cél egy valós Törzsvásárlói közösség létrehozása, az aktív közreműködők anyagilag jobb helyzetbe kerüljenek a gazdaság fehérítése mellett.

2.1.b) A MIROEV ezért egy vásárlóknak és terméket vagy szolgáltatást, értékesítőknek, sok előnnyel járó törzsvásárlói közösséget épített fel és üzemeltet. MIROEV a jelen ÁSZF -ben rögzíti a Törzsvásárlókkal és Termékpartnerekkel kötött szerződések általános szabályait és feltételeit, mely szabályok alapján a Termékpartnerek a MIROEV regisztrált Törzsvásárlóinak terméket értékesíteni és szolgáltatást nyújtani tudnak.

2.1.c) A MIROEV külön Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozza a MIROEV Törzsvásárlókra vonatkozó szabályait, ami összhangban van a Termékpartnerekkel kötött szerződéssel a továbbiakban Termékpartneri ÁSZF és a jelen szabályzat tartalmával.

2.1.d) A MIROEV fenntartja a jogot jelen ÁSZF és a Termékpartneri ÁSZF valamint a rendszert szabályzó bármely szabályzat megváltoztatására, amennyiben Piaci környezetváltozás, törvényváltozás, technikai-műszaki fejlesztés vagy bármilyen más előre nem látható okból arra szükség lenne.

2.1.e.) A MIROEV Törzsvásárlói közösségben különböző műveleteket kell végrehajtani a tevékenység során. Szabályzatokkal, szabályzatok mellékleteivel határozzuk meg a műveleteket, hogy minden érintett egyértelműen azonos módon járhat el. A rendszerben minden, mindennel összefüggésben van. Bármilyen műveletet hajtunk végre, hatással van a rendszer más elemeire. A szabályzatokban, a hozzá kapcsolódó mellékletekben lehetséges, hogy hasonló vagy azonos megfogalmazás más hivatkozási számmal jelöltük. A szabályzatok, a hozzá tartozó mellékletek tartalma, egymással összhangban vannak, függetlenül a hivatkozási számtól, ezért joghatásgyakorlásra alkalmasak.

 

2.2. Fogalmak

2.2.a.) MIROEV: A törzsvásárlói közösséget üzemeltető, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. A MIROEV adatai: MIROEV Kft. Székhely: 2111 Szada Dózsa György út 39. Adószám: 25908929-2-13 Cégjegyzék: 13-09-186344. A MIROEV által üzemeltetett törzsvásárlói közösség üzemeltetéséhez a hatályos, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján nem szükséges MNB engedély.

2.2.b.) Regisztrálás: Az a folyamat, amikor adatok megadásával a MIROEV Kft tulajdonában lévő www.miroev.eu webfelületen, meghívó közreműködésével, csatlakozik rendszerünkhöz. A regisztrálást önkéntesen, saját akaratából végezheti mindenki.Az újonnan csatlakozó csak ajánlás útján lehet a MIROEV Törzsvásárlói közösség tagja. Ajánlója Törzsvásárlói azonosító számához kapcsoljuk, akinek a csoportjába fog tartozni a továbbiakban, ami nem változtatható! A regisztrálás során megadott adatok valóságtartalmát, azonosítási folyamattal igazolni kell. A Törzsvásárlói regisztrálás egy online szerződésnek minősül, a regisztrációs adatlap elidegeníthetetlen része a Törzsvásárlókra vonatkozó ÁSZF - nek. Egy (adóalanynak) Törzsvásárlónak csak egy Törzsvásárlói fiókja (webirodája) lehet.

2.2.c.) Regisztrálási folyamat:A MIROEV Kft tulajdonában lévő www.miroev.eu webfelületen, a „Főoldalon” lévő „Regisztráció” gombra kattintással megnyílik a regisztrációs ablak. Először a csatlakozni kívánó kiválasztja, hogy magánszemélyként, vagy jogi személyként kíván csatlakozni. Első lépésben minimálisan szükséges adatokat kérünk, az adatmezőket értelemszerűen és valós adatokkal kell kitölteni. A "Regisztrálok" gombra kattintással kap a csatlakozó egy Törzsvásárló azonosító számot, mellyel azonnal vásárolhat Termékpartnernél visszatérítésért, megismerkedhet a Törzsvásárlói webirodájával és hozzáférést kap a www.multiprofit.hu weboldalhoz, ahol oktató videók segítségével tanulhatja meg a rendszer működését. A második lépésben a Törzsvásárlónak azonosítania kell webirodályát. A kért további adatokat ki kell tölteni. Minden adatmező fölött Információs Ikon található, az ikonra kattintva egy szövegdobozban tájékoztatást kap, hogy milyen formátumban töltse ki az adatmezőt. A regisztrációs ablak jobb oldalán tájékoztatást kap a csatlakozó, hogy kizárólag valós adatokkal regisztráljon, mert a későbbiekben – amennyiben szeretné használni a rendszert (Pl: Vásárlást igazoló dokumentum létrehozása), vagy jövedelme képződik és szeretne hozzájutni – igazolnia kell az adatok valóságtartamát. Magánszemély esetében a név a személyi igazolvány szám és az adóazonosító szám, míg cégek esetében a cégnév, az adószám és a cégjegyzékszám nem módosítható a Törzsvásárló vagy a Termékpartner által. Minden más adatot a Törzsvásárló és a Termékpartner a személyes webirodájában az „Adatlap” menü alatt módosíthat, amennyiben változás áll be az adataiban, ez kötelezettsége is. Indoklás az adatok, a különlegesen kényes adatok lekérése: A MIROEV Kft. kifizető helynek minősül és több hatóság ellenőrizheti, hogy a kifizetések jogszerűek voltak-e.

2.2.d.) Törzsvásárló: A közösségben részt vevő bármely magánszemély vagy jogi személy, aki terméket vásárol és/vagy szolgáltatást vesz igénybe. A Törzsvásárló termékvásárláson és szolgáltatások igénybevételén túl az ÁSZF elválaszthatatlan részét képező, az esetleges külön megállapodásban rögzített visszatérítésre jogosult, mely %-os meghatározása a Termékpartneri listában nyilvánosan megtekinthető. A Törzsvásárló regisztrációval válik a Törzsvásárlói közösség tagjává, mely ingyenes és kötelezettségmentes. Kötelezettsége a Törzsvásárlónak akkor adódik, ha szeretne jövedelmet felvenni, (realizálni). Ez a kötelezettség, a jogalap megfelelőségének az igazolása. A Törzsvásárlónak joga van további Törzsvásárlókat csatlakoztatni, hogy minél hamarabb felépítse saját törzsvásárlói csoportját. Regisztrálást követően a központi rendszerünkön keresztül hozzáférést biztosítunk az oktató videókhoz, ahol megtanulhatja a rendszerünk használatát.

2.2.e.) Aktív Törzsvásárló:Az a Törzsvásárló, aki a regisztrációs folyamat második szakaszában adatait azonosította, Termékpartnernél terméket vásárolt és/vagy szolgáltatást vett igénybe, vagy rögzített egy pozíciót foglalózással.

2.2.f.) Törzsvásárlói közösség: A Törzsvásárlók és Termékpartnerek összessége.

2.2.g.) Törzsvásárlói azonosító szám: A törzsvásárlói közösségben, két betűkarakter előtaggal (TV) majd hat karakterből álló számsor, amely nem feltétlen sorszám. A továbbiakban ezzel az azonosító számmal tartjuk nyilván a rendszerünkben, ehhez kapcsoljuk az adatait, a tevékenységének lépéseit. Ezt az azonosító számot használja a vásárlásai során, ezzel igazolja magát a Termékpartner üzletben, hogy vásárlása után jogosult a visszatérítésre.

2.2.h.) Törzsvásárlói kártya: Egy plasztik kártya, ezzel igazolja magát a Törzsvásárló, amennyiben erre szükség van, (Pl: vásárlást igazoló dokumentum beváltásakor). Törzsvásárlói kártyára jogosult az a regisztrált, aki megejtette az első vásárlást valamelyik Termékpartnernél vagy foglalózásból rögzített egy pozíciót.  A Törzsvásárló kártyán szereplő adatok (a) Törzsvásárló neve, ha cégként regisztrált, akkor a cégnév plusz a felelős kapcsolattartó neve (ez a személy lesz jogosult a vásárlást igazoló dokumentum beváltására). (b) Törzsvásárló azonosító szám. (c) MIROEV adatai, elérhetőségei.

2.2.i.) Nyilvántartott Törzsvásárlói adatok:Azon adatok, melyeket a Törzsvásárlóról nyilvántartunk.Magánszemély esetén: Törzsvásárló neve, E-mail címe, mobil telefonszáma, lakóhelye címe, postázási cím, ha különbözik a lakóhely címtől, születési hely és idő, adóazonosító jel, banki adatok (folyószámla szám). Azonosításkor a személyi igazolvány, a lakcímkártya mindkét oldalát, szkennert formában, és az adóazonosító kártya adat tartamú oldalának szkennert, változatát fel kell tölteni az adatlap menü alatt, az adatok valóságtartalmának igazolása okán. Vállalkozások, vagy egyéb jogi személy (Pl: bármilyen szervezet) esetében: cégnév, adószám, cégjegyzékszám, székhely, számlázási címe, postázási címe, telefonszáma, bankszámlaszám, E-mail cím, a felelős vezető neve, E-mail címe, mobil telefonszáma. Indoklás az adatok, különösen kényes adatok nyilvántartásának oka, a MIROEV Kft. a Törzsvásárlói közösség üzemeltetése okán kifizetőhelynek minősül. Bármilyen hatósági ellenőrzés alkalmával igazolnunk kell, hogy a kifizetéseket a jogosultak kapták meg és jogszerűen. Egyéb adatok, mint az E-mail cím, a webirodába belépés feltétele. A kapcsolattartó mobil száma, a mobil telefon a kornak megfelelő kommunikációs eszköze. A kapcsolattartó hivatott a vállalkozással kapcsolatos bármilyen felmerülő probléma gyors megoldásában.

2.2.j.) Adatkezelések jogalapja: (a) magán személy esetén első ízben: Önkéntes hozzájárulás, (b) amennyiben a webirodájában pénzmozgás történt: Törvényi kötelezettség. (c) Cégek esetében az adatkezelés jogalapja: Üzleti érdek. (d) Cég kapcsolattartója adatkezelés jogalapja: Önkéntes hozzájárulás. (e) Magánszemély céges Törzsvásárlói státuszra vált, egyéni vállalkozóként köteles az EV megjelölés a neve után. Továbbiakban már nem magánszemély. Külön felelős vezetőt nem kell megjelölni. (f) Magánszemély társas vállalkozásra vált, a felelős vezető újból köteles személyes adatainak a kezelésére hozzájárulási nyilatkozatot tenni. Ezután tudjuk újból élesíteni webirodáját.

2.2.k.) Törzsvásárlói webiroda:Egy virtuáliswebiroda, ahol a Törzsvásárló figyelemmel kísérheti és ellenőrizheti tevékenységét, befizetéseit, vásárlásait, saját vásárlásaiból származó visszatérítéseket, az alsóvonali jövedelmek képződését, a felvett, vagy levásárolt összegeket. Itt követheti figyelemmel, csoportja alakulását egy „Unilevel” és egy „Bináris fa" segítségével. Egy Törzsvásárlónak, (egy adóalanynak) egy webirodája lehet.

2.2.l.) Termékpartner: A közösségben résztvevő azon vállalkozás, amely terméket értékesít és/vagy szolgáltatást nyújt. Termékpartnernek az a vállalkozás jelentkezhet, amely tulajdonosa, társas vállalkozás esetén beltagja vagy ügyvezetője, ha Ő a tulajdonos, korábban Törzsvásárlónak regisztrált és vásárlásból kapott visszatérítésből keletkezett egy pozíciója vagy foglalózásból rögzített egy pozíciót. Terméket értékesíteni és/vagy szolgáltatást nyújtani a vállalkozás regisztrálását és a termékpartneri szerződés megkötését követően lehetséges. A Termékpartner a Törzsvásárlói közösségben történő értékesítései/szolgáltatásnyújtásai során a termékpartneri szerződésben foglalt mértékű visszatérítést ad a Törzsvásárlóknak. A Termékpartneri visszatérítés % os mértékét a Termékpartneri jelentkezési adatlap kitöltésekor határozhatja meg, melyet a MIROEV jóváhagyása után azonnal alkalmazhat. A Termékpartnernek joga van a saját maga meghatározott visszatérítési %-on változtatni, csak felfele.

2.2.m.) Termékpartneri azonosító szám: A Termékpartner azonosító száma a törzsvásárlói közösségben. Két betű karakter előtaggal (TP) és öt számkarakterből álló számsor. A továbbiakban a Termékpartnert ezzel a számmal tartjuk nyilván a rendszerünkben. Ehhez a számhoz kapcsoljuk az adatait, a tevékenységének lépéseit. Egy vállalkozásnak több üzlete is lehet egy településen vagy Országszerte. Ahány üzletet kíván bevonni a rendszerünkbe, annyiszor kell felvinni az adatokat, az „Új üzlet hozzáadása” menü alatt. Minden üzlet külön Termékpartneri azonosító számot kap, ezzel különböztetjük meg, egy vállalkozáson belül is, hogy melyik üzletben vásárolt a Törzsvásárló, vagy melyik üzlet részére készített vásárlást igazoló dokumentumot.

2.2.n.) Termékpartneri webiroda: A Termékpartneri webiroda segítségével kommunikál a „MIROEV” Törzsvásárlói közösség központ a Termékpartnerrel. A Termékpartner itt rögzíti a Törzsvásárló vásárlásait, itt köteles ellenőrizni a vásárlást igazoló dokumentum adatait. A Termékpartner, a termékpartneri webirodájában tudja a vállalkozása adatait módosítani, amennyiben azokban változás történt. Ez kötelezettség is, az adatok valóság tartalmáért a résztvevő Törzsvásárló vagy Termékpartner a felelős. Abban a Termékpartneri vállalkozásban, ahol alkalmazottakat foglalkoztatnak, a Termékpartner vállalkozás vezetőjének van lehetősége Adatrögzítő státuszt biztosítani alkalmazottai számára. Az Adatrögzítő egy korlátozott jogkörrel rendelkező belépési hozzáférést kap a Termékpartneri webirodába, kizárólag a vásárlások rögzítése és a vásárlást igazoló dokumentum meglétét, eredetiségét, azon szereplő adatok valóság tartalmát ellenőrizheti, valamint a vásárlást igazoló dokumentum beváltásának a tényét rögzíteni. A Termékpartner a Termékpartneri webirodában tudja ellenőrizni a Törzsvásárlók vásárlásait.

2.2.o.) Vásárlást igazoló dokumentum: Nem fizetőeszköz, hanem egy igazolás arról, hogy a Törzsvásárló a webirodájában rendelkezésére álló összegből, szeretné a meghatározott összeget levásárolni a kijelölt Termékpartnernél. A vásárlás tranzakció értékét a MIROEV Kft. átutalással teljesíti a Termékpartner fele, háromszereplős tranzakció címen. A további részletek a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 17.sz. mellékletében található, a "Vásárlást igazoló dokumentum szabályzat" –ban, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része.

2.2.p.) Visszatérítés: A Törzsvásárló a Termékpartnernél való vásárlása után visszatérítést kap. A visszatérítés mértékét a Termékpartner határozza meg, a Termékpartneri jelentkezési adatlap kitöltése során. Három opcióra van lehetősége, termékcsoportokat vagy szolgáltatásokat külön választhat. Az adatok kitöltését információs ikon alatt magyarázattal segítjük. A Törzsvásárló vásárolhat kézpénzzel, Bankkártyával vagy bármilyen hivatalos fizetőeszközzel. Vásárlásai során minden esetben, a vásárlási érték 100%-át kell fizetnie. A Termékpartner a vásárlásokat Termékpartneri webirodában online felületen jelenti a MIROEV részére, mely műveletről a Törzsvásárló e-mailértesítést kap a rendszer e-mailen keresztül. Amennyiben egy vásárlás alkalmával két visszatérítési százalék van igénybe véve, a Termékpartner külön-külön köteles lejelenteni. A további részletek a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 10.sz. mellékletében található, a "Termékpartner által adott visszatérítés szabályzata" –ban, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része.

2.2.q.) Azonosítók: Az aktív Törzsvásárlónak több műveletet kell végrehajtania a tevékenység során. Az ellenőrizhetőség vagy bármilyen okból szükséges visszakereshetőség miatt a műveleteket azonosítókkal látjuk el. Az azonosítókat igényléskor a rendszer hozza létre, melyet a műveletek során minden ehhez tartozó dokumentumra fel kell tüntetni. (a) Befizetés azonosító, minden befizetésnél, a közleménybe kötelező beírni. Azonosító összetétele: Törzsvásárlói azonosító, BE (a befizetésre utaló kettő betű karakter) egy sorszám, a műveletek sorrendjében, dátum, év és hónap megjelöléssel. (b) Kiigénylés azonosító, minden jövedelem, pénz kiigénylésnél a számlán kötelező feltüntetni. Azonosító összetétele: Törzsvásárlói azonosító, KI (a kifizetésre utaló kettő betű karakter) egy sorszám, a műveletek sorrendjében, dátum, év és hónap megjelöléssel. (c) Vásárlást igazoló dokumentum: Egyes vásárlás típusokat vagy pénzfelhasználást, mint a "Foglaló számlán" és az "Adózott pozíció jövedelem számlán" lévő pénzeket, csak a Törzsvásárlói webirodán keresztül lehet igénybe venni "Vásárlást igazoló dokumentum" létrehozásával. Azonosító összetétele: Törzsvásárlói azonosító, U (betű karakter, mivel ezt a tranzakciót utalással teljesítjük, erre utalva) egy sorszám, a műveletek sorrendjében, dátum, év és hónap megjelöléssel. Ezt az azonosítót, minden, a tranzakcióhoz köthető dokumentumon szerepeltetni kell, kiváltképpen a Termékpartner által kiállított átutalásos számlán.

2.2.r.) Gazdasági Osztályok:A MIROEV a Törzsvásárlói rendszerében két Gazdasági osztályt üzemeltet, mely a Bináris rendszer része. A Bináris fa menü alatt nyomon követhető. A továbbiakban (a) az egyes Gazdasági Osztály I.G.O. és (b) kettes Gazdasági Osztály, mint II.G.O. (c) A vásárlásokból kapott visszatérítésekből és foglalózásból kapott pozíciókat az I.G.O. –ban helyezzük el. (d) A II.G.O.- ban úgy lehet pozíciója a Törzsvásárlónak, ha az I.G.O.- ban 15/15 pozíció együttállásból pozíció kifutása volt.

 

2.3) A Törzsvásárlói rendszerben résztvevők és azok általános kötelezettségei

2.3.a.) A MIROEV - rendszer résztvevői jogilag és pénzügyileg önálló és egymástól független piaci részvevők.

2.3.b.) A MIROEV feladata a rendszer üzemeltetése. Az elérendő cél: a potenciális vásárlók és terméket vagy szolgáltatást nyújtó Termékpartnerek összefogása annak érdekében, hogy a Törzsvásárlók számára lehetővé tegye a gazdaságosabb vásárlást, illetve a Termékpartner vállalkozás számára a nagyobb volumenű értékesítést. Az MIROEV - rendszer lehetővé teszi az INTERNET - en működő informatikai rendszerével az elektronikus elszámolást. Minden résztvevőnek külön webirodája van, ezzel tudja irányítani piaci részvételét, itt tudja a műveleteket végrehajtani és itt tudja korábbi műveleteit visszaellenőrizni. Az ehhez szükséges információ a www.miroev.eu weboldalon keresztül elérhető minden regisztrált számára.

2.3.c) A Törzsvásárló a rendszerben két minőségben közreműködik: vásárlói minőség, amikor egy konkrét Termékpartnernél terméket vásárol és/vagy szolgáltatást vesz igénybe, és a vállalkozói minőség, amikor új törzsvásárlókat vagy Termékpartnereket toboroz. A Törzsvásárló a www.miroev.eu oldalon található, a jelen ÁSZF megismerését követően, annak betartását vállalva, on-line regisztrációs lap kitöltésével regisztrál a rendszerbe. Törzsvásárló jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy nagykorú és nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt. A Törzsvásárló kijelenti továbbá, hogy a regisztráció során kitöltött adatlapon általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, ezen kívül semmilyen olyan tényt, információt, vagy adatot nem hallgatott el, amely jelen Szerződés létrejöttét és működését befolyásolja. A MIROEV - rendszerbe a Törzsvásárló csak egy alkalommal regisztrálhat egy adóalanyként, többes regisztrációra nincs lehetőség, amit a Törzsvásárló a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul vesz. Regisztrációt követően a Törzsvásárló nem jogosult az ajánlója nevének módosítására. A regisztrációkor kapott Törzsvásárlói azonosító számmal vásárolhat Termékpartnernél visszatérítésért, toborozhat további Törzsvásárlót, fizethet be pénzt a Törzsvásárlói webirodályába. Bármilyen más tevékenységhez (jutalék kiigénylése vagy vásárlást igazoló dokumentum létrehozása) azonosítani kell webirodáját.

2.3.d) A Termékpartner – a Termékpartneri adatlap kitöltése után, az adatok elmentésével – egy szerződést ír alá. Szerződés aláírásával – egy vagy több, de maximum három, általa felajánlott a szerződésben rögzített visszatérítési %-ot biztosít, a bruttó fogyasztói árat figyelembe véve a termékeiből és vagy szolgáltatásaiból a Törzsvásárlóknak. A termékpartneri csatlakozással kapcsolatos feltételek a Termékpartneri ÁSZF- ben találhatók, mely teljes összhangban vannak jelen Törzsvásárlói ÁSZF- el is. A további részletek a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 3.sz. mellékletében található, az "Általános Szerződési Feltételek Termékpartnereknek" –ban, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része.

2.3.e.) MIROEV logó – A MIROEV Kft reklám ügynöki tevékenységet folytat. A reklám tevékenység elengedhetetlen része a logó. A létrehozott logó a MIROEV Kft. tulajdona, mely 229 428 lajstromszámon Nemzeti védjegy oltalom alatt áll. A Törzsvásárlói rendszer üzemeltetése során a logót illetően, a Törzsvásárlókra és Termékpartnerekre egyrészt használati kötelezettségek, másrészt tilalmak vonatkoznak. A további részletek a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 21.sz. mellékletében található, a "MIROEV logó szabályzat" –ban, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része.

 

2.4. A MIROEV Törzsvásárlói közösség rendszerének használata és a szereplők egyéb kötelezettségei

2.4.a) MIROEV Kft. üzemelteti a róla elnevezett Törzsvásárlói Rendszert, melyben a Törzsvásárlók a Termékpartneri hálózaton belüli vásárlásokon keresztül, visszatérítéseket vehetnek igénybe, illetve továbbajánlás esetén, az általuk felépített vásárlói csoport vásárlásaiból, alsóvonali jövedelem jöhet létre. A MIROEV - rendszerben a vásárlások készpénzzel, bankkártyával, átutalással, történnek. A rendszer működésének részletei, a rendszerműködés menete az interneten, a www.miroev.eu weboldalon történik. A rendszer működését a MIROEV Kft. által üzemeltetett www.multiprofit.hu weboldalon, oktatóvideókon mutatjuk be. Ez a weboldal, kizárólag a Törzsvásárlók és Termékpartnerek képzésére lett létrehozva. Ez a weboldal jelszóval védett. Regisztrálás után biztosítjuk minden Törzsvásárlónak a belépési hozzáférést

2.4.b) A MIROEV vállalja, hogy a rendszer működését érintő minden lényeges információt weboldalán vagy E-mail hírlevél küldő programon keresztül  aktualizálva a Törzsvásárlók és Termékpartnerek rendelkezésére bocsát. Vállalja továbbá, hogy a rendszer működtetésének elősegítésére rendezvényeket, szemináriumokat szervez és a weboldalon, valamint E-mail hírlevél küldő programon keresztül, az időpontokról és helyszínről, aktuális információkról tájékoztatja a Törzsvásárlókat és a Termékpartnereket.

2.4.c.) A MIROEV vállalja, hogy a www.miroev.eu weboldalán a Termékpartner vállalkozásnak helyet biztosít a Termékpartnerek listájában, ahol elhelyezheti vállalkozása webcímét, ahol bemutathatja és népszerűsítheti tevékenységét. Itt köteles elhelyezni üzlete pontos címét és telefonos elérhetőségét. A Törzsvásárló a keresett üzletet a „Termékpartnerek” listában kereső segítségével, tevékenységi kategória, település szerint vagy Termékpartneri azonosító szám alapján találhatja meg.

2.4.d.) A MIROEV vállalja, hogy a Törzsvásárlók és Termékpartnerek részére ügyfélszolgálatot tart, az első időkben csak E-mail elérhetőséggel. Ahogy nő a Törzsvásárlói közösség és igény lesz, bevezeti a telefonos ügyfélszolgálatot, szintén igény esetén ügyfélszolgálati irodát fog üzemeltetni. Az ügyfélszolgálati hely és az ügyfélszolgálat elérhetőségének időpontjai, az E-mailes és telefonos elérhetőségek a www.miroev.eu weboldalon, a „Kapcsolat” menüpont alatt találhatóak. A MIROEV fent tartja a jogot, az ügyfélszolgálati időpontok megváltoztatására!

2.4.e) A MIROEV vállalja, hogy a Termékpartnerek akcióit szezonvégi kiárusításaikat E-mailes hírcsatornáján keresztül tájékoztatja a Törzsvásárlókat az aktuális időpontok, helyszínek meghatározásával.

2.4.f.). A MIROEV-nek jogában áll ellenőrizni, hogy a Törzsvásárló vagy a Termékpartner által folytatott tevékenység jogilag megengedett célra irányul-e. Ennek keretén belül az ellenőrzés megállapításait az ellenőrzöttel megosztja, ugyanakkor az ellenőrzés eredményeit kizárólag az ellenőrzött írásbeli jóváhagyásával használhatja fel, kivéve, ha jogszabály kötelezettségként mást ír elő, valamint az ellenőrzés során olyan súlyos szabálytalanságot fedez fel, amelyet a Törzsvásárlók védelme érdekében köteles a közösséggel megosztani.

2.4.g.) Termékpartner köteles az adott termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás esetén úgy eljárni, ahogy a MIROEV - től független készpénzes, bankkártyás vagy saját maga által kibocsátott készpénzhelyettesítő-eszközök felhasználása során eljárni szokott a jogszabályi keretek között. Termékpartner a Vásárlást igazoló dokumentumot kizárólagosan csak azon termékértékesítése és/vagy szolgáltatásnyújtása körében fogadhatja el, amelyeket üzletszerű gazdasági tevékenysége körében általánosan, minden vevő részére hozzáférhetően kínál. Termékpartner a Vásárlást igazoló dokumentumot készpénzre nem válthatja be, illetve semmilyen olyan kötelezettséget nem vállalhat, amelynek révén, a dokumentumon szereplő összegnek, vagy annak egy részének megfelelő készpénzt kellene Törzsvásárló részére megfizetnie.

2.4.h.) (a) A vásárlást igazoló dokumentum beváltására jelentkező Törzsvásárló köteles igazolványaival (fényképes igazolvány, amelynek a száma a dokumentumon szerepel és Törzsvásárlói kártyával) igazolni, hogy Ő jogosult a beváltásra. (b) A Termékpartner köteles igazoltatni a vásárlást igazoló dokumentum beváltására jelentkező Törzsvásárlót. (c) Köteles ellenőrizni a Termékpartneri webirodájában a dokumentum meglétét, hitelességét. (d) Abban az esetben teljesítheti a Törzsvásárló kérését, amennyiben a bemutatott fényképes igazolvány, a Törzsvásárlói kártyaszáma és azon szereplő név, a Termékpartneri webirodában azonos azonosítóval rendelkező dokumentumon szereplő adatok egyezőséget mutatnak. (e) A vásárlást igazoló dokumentum beváltása esetén az adott termékértékesítés és/vagy szolgáltatásnyújtás során a Törzsvásárló részére, a mindenkor hatályos adójogszabályok által előírt szigorú számadású bizonylatot, kizárólag átutalásos számlát (nyolc napos fizetési határidővel) a teljes bruttó vételár, díj, stb. tekintetében kiállítani és a Törzsvásárló részére átadni köteles. (f) E tekintetben Termékpartner nem hivatkozhat arra, hogy az adott bizonylatot csak akkor állítja ki, amennyiben a termék vagy szolgáltatás ellenértéke számlájára befolyt, vagy pénztárába befizetésre került.

2.4.i.) A Törzsvásárló – megfelelő törzsvásárlói jogosultságának igazolása mellett, a Termékpartnernél is kiállíthatja a "Vásárlást igazoló dokumentumot" a termék és vagy szolgáltatás árának, pontos összegének ismeretében. A Termékpartner az ellenőrzési folyamatot ebben az esetben is köteles lefolytatni. A vásárlás tényét és összegét a Termékpartner a Termékpartneri webirodán keresztül köteles közölni az MIROEV- vel. A további részletek a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 17.sz. mellékletében található, a "Vásárlást igazoló dokumentum szabályzat" –ban, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része.

2.4.j.) Termékpartner köteles minden munkavállalóját, teljesítési segédjét tájékoztatni a Vásárlást igazoló dokumentum átvételének és beválthatóságának jelen ÁSZF- ben meghatározott feltételeiről, valamint a Törzsvásárló Bank kártyás vagy kézpénzes vásárlásainak a Termékpartneri webirodában való rögzítés szabályainak, feltételeinek ismeretét, aminek a tekintetben teljes körűen helytállni tartozik bármely munkavállalója, vagy teljesítési segédje magatartásáért.

2.4.k.) Amennyiben a Termékpartner webirodájába való belépését követően bármilyen visszaélést fedez fel, úgy azt köteles haladéktalanul a MIROEV hivatalos címén és e-mail címén előzetes telefonos egyeztetés után írásban jelezni.

2.4.l.) A Termékpartner az adatainak megváltoztatása esetén, a megváltoztatott adatainak MIROEV által jóvá kell hagyni, ezt követően veheti igénybe újra Termékpartneri webirodáját, amiről ismételten e-mail útján értesül.

 

2.5. Törzsvásárló jogai és kötelezettségei

2.5.a) Regisztráció után a Törzsvásárló jogosult a MIROEV Termékpartnereknél, visszatérítésért termékvásárlásra és/vagy szolgáltatás igénybevételére, a Termékpartneri adatlapon meghirdetett visszatérítési % igénybevételére.

2.5.b.) Törzsvásárló kizárólag egy MIROEV Törzsvásárlói azonosító szám alatt jogosult igénybe venni az MIROEV- rendszer szolgáltatásait. Törzsvásárló az MIROEV honlapján üzemeltetheti a saját személyes webirodáját.  A regisztráció után, a webirodába való belépés után a felső menüsor felett láthatja a Törzsvásárlói azonosító számát és a nevét. Az e-mail címmel és a mindenkori aktuális jelszóval tud belépni a webirodájába. Jelszavát bármikor megváltoztathatja.

2.5.c) Törzsvásárló nem jogosult a MIROEV- rendszerben keletkezett pozíciók, és jutalékok (a továbbiakban MIROEV- jogosultságok) elajándékozására, eladására és semmilyen jogcímen történő átruházására sem.

2.5.d.) A Törzsvásárlói webiroda örökölhető, a Ptk. szabályai szerint. Egy adószámmal egy Törzsvásárlói azonosító számhoz tartozó webirodában képződött jövedelem vehető igénybe! A Törzsvásárló elhalálozása esetén az örökösnek közjegyzői okirattal kell igazolnia, hogy Ő jogosult a webiroda tulajdonlására. Amennyiben több örököst állapít meg a Közjegyző, abban az esetben két lehetőség áll az örökösöknek (a) Az örökösök egy örökös javára lemondanak nyilatkozatban a Törzsvásárlói webiroda tulajdon jogáról, amely döntésüket jogi okiratba foglalnak és a MIROEV- nek bemutatnak, eredeti okirattal megegyező fénymásolatot átadnak. (ez a megoldás egy lehetőség, de nem ajánlott) (b) Az örökösök létrehoznak egy társas vállalkozást, ahol társtulajdonosként igénybe tudják venni a Törzsvásárlói webirodában keletkezett jövedelmet. Ebben a megoldásban a Törzsvásárlói webirodát egy az örökösök közül kiválasztott megbízott személy kezelheti, mely megbízást igazoló dokumentumot vagy az eredeti okmány hiteles másolatát a MIROEV Kft. rendelkezésére kell bocsájtani, a visszaélések elkerülése érdekében. A megbízott vezetőnek kell rendelkezni aláírási joggal, a hiteles aláírási címpéldányt be kell mutatni a MIROEV –nek.

2.5.e.) Törzsvásárló tudomásul veszi, hogy a tevékenységéért járó bármely juttatás adóköteles. Törzsvásárló regisztrálhat magánszemélyként, amikor jövedelmet kíván felvenni, akkorra gondoskodnia kell a regisztrált nevéhez fűződő vállalkozói adószámról. A jövedelemről, számlát állít ki a MIROEV Kft. részére. A számla befogadása után, a MIROEV Kft. azonnal, de legkésőbb, munkanapokat figyelembe véve 48 órán belül teljesít. Törzsvásárló felel az általa szolgáltatott adatok helyességéért. Amennyiben a Törzsvásárló által szolgáltatott adatok és nyilatkozatok alapján bármely hatóság vagy bíróság bármilyen jogkövetkezményt alkalmaz MIROEV Kft. - vel szemben, úgy a MIROEV Kft. jogosult ezen jogkövetkezményekből eredő fizetési kötelezettséget áthárítani a Törzsvásárlóra, aki köteles, ezen fizetési kötelezettségről való tudomásszerzést követő 8 azaz nyolc naptári napon belül a fizetési kötelezettséget teljesíteni. Amennyiben ezen, fizetési határidő eredménytelenül telik el, akkor a fizetési határidő 9. azaz kilencedik napján a Törzsvásárlói jogviszony minden további értesítés nélkül megszűnik. Amennyiben ezen pont alapján a Törzsvásárlónak további fizetési kötelezettsége keletkezik a MIROEV Kft. felé, MIROEV Kft. jogosult a Törzsvásárló fennálló tartozása erejéig Pozíció jövedelmét és alsóvonali jövedelmét beszámolni és számlájáról a pénzösszeget levonni, tartozásába beszámolni. Amennyiben a Törzsvásárlói jogviszony megszűnik, de a Törzsvásárlónak továbbra is tartozása áll fenn, úgy a Törzsvásárlói jogviszony megszűnésének napján a Törzsvásárlónak bármely jogcímen fennálló tartozása lejárttá, esedékessé válik. A MIROEV Kft. jogosult a Törzsvásárlóval szembeni követelése után a Ptk.- ban – a Törzsvásárló jogállása alapján – a magánszeméllyel, illetve a vállalkozással szemben meghatározott késedelmi kamatot, illetve az eljárás költségeit felszámítani. A MIROEV Kft. felé kiállított számlák adatainak valódiságtartamáért a kiállító vállalja a felelősséget.

2.5.f.) Törzsvásárló jövedelme az elvégzett munka önálló tevékenységből, saját eszközeivel és saját időbeosztásával teljesítménye alapján jön létre. A tevékenység jogalapja „7311 Reklám ügynöki tevékenység”, melyet ezen ÁSZF betartása mellett, képzetség nélkül is végezhet. A Törzsvásárló két irányból képezhet jövedelmet.

2.5.g.) Az első: A pozíció jövedelem. A saját vásárlásából kapott visszatérítésből, a Törzsvásárlóra eső részt egy gyűjtő számlára tesszük, ez a „Visszatérítési számla”. Amikor ezen a számlán összegyűlt 7000 Ft., akkor a 7000 Ft-ot levonjuk és kap egy pozíciót, amelyet behelyezünk egy „Bináris mátrixba”. A bináris mátrix működéséről oktató videó készült. A Bináris mátrix sajátossága, hogy egy pozíció után kettő, a kettő után négy pozíció rakható, és így töltődik tovább a mátrix. Minden pozíciónak van egy képzeletbeli felezővonala, innen számoljuk a jobb és bal ágat. A jobb és bal oldali ágon 15-15 pozíció együttállásnál pozíció jövedelmet kap a Törzsvásárló. A további részletek a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 4.sz. mellékletében található, a "Üzleti terv szabályzat" –ban, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része. A pozíció jövedelem adóköteles, a Törzsvásárló közreműködésével, de a csoport hozza létre. Az adójogszabályok betartásával tudjuk kifizetni. Áfa körös vállalkozás vagy áfa körös egyéb jogi személy vagy szervezet esetén számlaadást követően az egész összeget rendelkezésre bocsájtjuk. Az alanyi adómentes vállalkozások esetében, a pénz kiigénylési folyamatban a rendszer levonja az áfát és az alanyi adómentes vállalkozással rendelkező Törzsvásárló ezt az összeget jogosult a számlán feltüntetni. A számlaadást követően az "Adózott pozíció jövedelem" számlára helyezzük a pénzt, munkanapokat figyelembe véve 48 órán belül. A Törzsvásárló, csak Termékpartnernél költheti el, "Vásárlást igazoló dokumentum" létrehozásával. Ezekkel a vásárlásokkal biztosítjuk a csoport további jövedelmét (alsóvonali jövedelem) és a Termékpartnerek forgalmának a növekedését.

2.5.h.) A második az Alsóvonali jövedelem.  Annak a Törzsvásárlónak lehet alsóvonali jövedelme, aki a Törzsvásárlói rendszer továbbajánlásával létrehozott csoportot. A csoport vásárlásaiból a hierarchiában három mélységből szétosztott visszatérítési pénz, a csoportban résztvevők számára, alsóvonali jövedelemként jelenik meg, melyet az „Alsóvonali jövedelem számlán" gyűjtünk össze a Törzsvásárlók részére. Szintén, adóköteles jövedelem. Az adójogszabályok betartásával tudjuk kifizetni. Áfa körös vállalkozás vagy áfa körös egyéb jogi személy vagy szervezet esetén számlaadást követően az egész összeget rendelkezésre bocsájtjuk. Az alanyi adómentes vállalkozások esetében, a pénz kiigénylési folyamatban a rendszer levonja az áfát és az alanyi adómentes vállalkozással rendelkező Törzsvásárló ezt az összeget jogosult a számlán feltüntetni. A számlaadást követően az "Szabad felhasználású számlára" helyezzük a pénzt, munkanapokat figyelembe véve 48 órán belül.  A Szabad felhasználású számlán lévő pénzt, korlátozás nélkül arra használja a Törzsvásárló, amire szeretné, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik.

2.5.i.)Foglaló: A Törzsvásárló elemi érdeke, hogy legyen pozíciója. Pozíciót létrehozhat vásárlásaiból kapott visszatérítésekből, a ráeső részből összegyűlik a hét ezer Ft. - kap egy pozíciót. Ez, vásárlásai volumenétől függően, hosszabb időt vehet igénybe. Ezért, rendszerünkbe beépítettük a „Foglalózás” elvét. A Törzsvásárló, akár regisztráláskor azonnal rögzíthet egy pozíciót a foglalózás elvével. Mivel a MIROEV nem folytat befektetői tevékenységet, a Törzsvásárló foglalózással, csak egyszer rögzíthet és csak egy pozíciót az I. Gazdasági Osztályban, aminek az értéke 7000 Ft az-az hét ezer Ft és az összeget a „Foglaló számlára” helyezzük. Azt is csak azért, hogy szimbolikusan elkezdte használni a rendszerünket és ez már pozíció jövedelmet generálhat a Törzsvásárló számára. A folyamatokról oktató videó készült. Pozíció együttállásoknál, szintén kerülnek pénzek a foglaló számlára. Ezek az összegek, a Törzsvásárló pénzei, amelyeket későbbi vásárlásai során felhasználhat, olyan mértékben, mint a visszatérítésből a ráeső rész a „Visszatérítési számlára” kerülne. MIROEV és a Törzsvásárló egyetértésben kijelentik, hogy a „Foglaló számlára” került pénzösszegeket, foglalónak tekintik, melyeket a Törzsvásárló, a MIROEV Termékpartneri hálózatában, bármely Termékpartnernél való vásárlása során, felhasználhatja, a Termékpartner által biztosított visszatérítés, a Törzsvásárlóra jutó rész erejéig a vásárlásainak kiegészítése céljából. A további részletek a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 16sz. mellékletében található, a "Foglalózás szabályzat" –ban, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része.

2.5.j.)Továbbajánlás: A csoportok fejlődését továbbajánlással biztosítjuk, mely azt jelenti, hogy a Törzsvásárló a rendszert más személyek vagy jogi személyek számára is ajánlhatja. Az alapfelállásban azt az emberi tulajdonságot vesszük alapul, amikor egy termékkel vagy szolgáltatással meg vagyunk elégedve, ismerőseinknek önzetlenül ajánljuk. Ettől függetlenül a Törzsvásárló bárkinek ajánlhatja rendszerünket, kihasználhatja korunk eszközeit, pl.: a közösségi hálók biztosította lehetőségeket az ide vonatkozó jogszabályok betartásával. A MIROEV Törzsvásárlói Közösség Multi Level Marketing szisztéma alapján működik. Az ide vonatkozó Törvények és jogszabályok betartásával (tilos a spam, a zaklatás, valótlanság állítása) bármilyen elfogadott módszert alkalmazhatnak, mint önálló tevékenységet folytató vállalkozás a saját felelősségükre.

2.5.k.) Törzsvásárló jogosult a MIROEV- rendszert újabb lehetséges Törzsvásárlók felé hirdetni, azonban ennek során köteles a MIROEV által elkészített és előírt nyomtatványokat és anyagokat használni, valamint a MIROEV képzésein elhangzottakat maradéktalanul átadni és betartani. A Törzsvásárló köteles a megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit az általában elvárható gondossággal gyakorolni, elvégezni és jóhiszeműen eljárni az MIROEV- rendszer használata során.

2.5.l.) Keresztvonalazás, más hálózati ágak megkeresése, más hálózati ágon lévő tagok ismételt beléptetése TILOS! Súlyos szerződésszegésnek minősül és a tagság megszüntetését eredményezi. Az ajánló köteles meggyőződni, hogy a jelöltje még nem tagja a MIROEV Törzsvásárlói rendszernek.

2.5.m.) A MIROEV hálózatépítő vezetői nem tölthetnek be, más a MIROEV tevékenységével azonos vagy hasonló tevékenységet folytató szervezetnél annak tagjaira befolyással bíró egyéb feladatkört. Amennyiben valamely Törzsvásárló regisztrációjakor már betölt vezetői pozíciót egy másik direkt, vagy Network értékesítő társaságban, az nem zárja ki az MIROEV- rendszerében való szponzori szerepkör betöltését, hálózatépítését és ez alapján a kapcsolódó jövedelemjogosultság megszerzését. Amennyiben a MIROEV tevékenységével azonos vagy hasonló tevékenységet folytató szervezetnél annak vezető tagja, akkor kizárja annak lehetőségét, hogy az illető a MIROEV szervezetében a vezetői pozícióval járó promóciót megkapja, illetve a vezetőknek szóló találkozókon részt vegyen.

2.5.n.) Törzsvásárló nem köteles közvetítést, hirdetéseket teljesíteni, nem köteles terméket vásárolni és/vagy szolgáltatásokat igénybe venni, erre vonatkozó semminemű eredmény elérésére nem kötelezett, kizárólag saját belátása szerint jogosult használni a MIROEV- rendszert.

2.5.o.) Törzsvásárló a tevékenysége során a MIROEV- rendszer Törzsvásárlóitól, illetve Termékpartnereitől közvetlenül vagy más úton pénz ki- és befizetésére nem jogosult, a résztvevők részére más szolgáltatást nem teljesíthet. Ettől eltérő esetre az MIROEV felelősséget nem vállal.

 

2.6.) A Felek gazdasági érdekeinek védelme

2.6.a.) A Felek kötelesek az üzleti etika szabályait maradéktalanul betartani, a másik Fél jó hírnevét megőrizni. A Felek – a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény [Tpvt.] vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel – kötelesek tartózkodni a tisztességtelen gazdasági tevékenységtől, ideértve különösen a másik fél jó hírnevéhez, hitelképességéhez, üzleti titkai védelméhez fűződő törvényes érdekeket sértő vagy veszélyeztető magatartást.

2.6.b). Törzsvásárló – a Tpvt. 5.§- ának megfelelően - nem intézhet olyan tisztességtelen felhívást, amely a harmadik félnek az MIROEV- rendszerrel fennálló gazdasági kapcsolat felbomlását, bármilyen módon történő megszüntetését, vagy ezen, kapcsolat létrejöttének a megakadályozását célozza. Törzsvásárló tagsága bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig köteles betartani az MIROEV- rendszer érdekeinek védelmét szolgáló e rendelkezést. Amennyiben mégis károkozás történik, (valótlan állítás, jó hírnév megsértése) a MIROEV jogosult a kár értékét megállapítani, azt a károkozóval szemben Polgári peres eljárásban érvényesíteni, függetlenül attól, hogy a kártokozó tagja a MIROEV rendszernek, vagy nem!

2.6.c) Titoktartás: Felek kötelesek megőrizni az MIROEV- rendszer használata során mindennemű megszerzett, vagy bármilyen módon tudomásukra jutott üzleti, gazdasági, bank-, adó-, vagy egyéb titkot, valamint a másik felet közvetlenül vagy közvetetten hátrányosan érintő mindenféle tényt, információt, adatot. Ide tartoznak különösképpen a továbbajánlás alapján történő Törzsvásárlói regisztráció során tudomásra jutott személyes adatok, ezeket semmilyen célra harmadik fél számára kiadni nincs joga, bármely más célra felhasználni tilos!

2.6.d.) Tilos bármilyen esetet nyilvánosságra hozni, nyilvánosság előtt véleményezni, közösségi oldalakon megosztani, etikai vizsgálat határozata vagy bírósági határozat hiányában. Bármilyen eset nyilvánosságra hozatala kizárólag az MIROEV joga, adott esetben a Törzsvásárlók és Termékpartnerek védelme érdekében kötelezettsége is.

 

2.7. Pénzügyek:

2.7.a)  A MIROEV rendszerbebekerülő pénzek a MIROEV Kft. számláin jelennek meg, amelyek különböző céllal kerülnek a rendszerbe, melyeket könyvelésileg el kell különíteni, felhasználás és adóhatóság felé való jelentési kötelezettség miatt.

2.7.b.) A "Foglaló számlára" kerülő pénz, amelyet ezen Á.SZ.F. 2.5.i.) értelmében mindkét fél foglalónak tekint, a MIROEV Kft. –nek nem adóügyi tétel, mert a Törzsvásárló vásárlásai során azt felhasználhatja. Ezt a pénzt "Foglaló" címen könyveljük.

2.7.c.) A "Szabad felhasználású számlára" kerülő pénz a Törzsvásárló adózott pénze, amelyet saját számlájáról befizetett vásárlás céljából vagy az "Alsóvonali jövedelem számláján" összegyűlt pénzét számla ellenében ide áthelyeztük. Ezt a pénzt felhasználhatja vásárlásai során vagy kiigényelheti saját számlájára. Ezen a számlán nyilvántartott pénz a saját számlára való kiigénylésig vagy vásárlásra való felhasználásig kötelezettség címen könyveljük, mely a MIROEV Kft. –nek nem adóügyi tétel.

2.7.d.) Adózott pozíció jövedelem számla: A Pozíció számláról számla ellenében helyezünk ide pénzt. Erre a számlára került pénzt csak Termékpartnernél lehet elkölteni, "Vásárlást igazoló dokumentum" létrehozásával. Ezen a számlán nyilvántartott pénz a vásárlásra való felhasználásig kötelezettség címen könyveljük, mely a MIROEV Kft. –nek nem adóügyi tétel.

2.7.e.) Visszatérítési számla:A Törzsvásárló a Termékpartnernél vásárol melyet kézpénzzel, bank kártyával vagy bármilyen azonnali fizetőeszközzel kiegyenlít. A vásárlást követően a Termékpartner 24 órán belül online webirodájában a MIROEV –nek lejelenti az eseményt. Ezt követően a MIROEV számlát állít ki a visszatérítés összegéről, üzletszerzési jutalék címen a Termékpartner részére, melyet kiegyenlít. Amikor a MIROEV számlájára beérkezett a pénz, szétosztjuk az Üzleti terv alapján, melyet a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 4. sz. mellékletében, az "Üzleti terv szabályzat" –ban, részletesen bemutatunk, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része. (a) A Törzsvásárlóra jutó pénz kerül a "Visszatérítési számlára". (b) A Törzsvásárló vásárlást igazoló dokumentumot hoz létre, a Foglaló számláján nincs pénz, vagy nem elégséges, akkor ebben az esetben is a Törzsvásárlóra jutó visszatérítés összege a Visszatérítési számlára kerül. Ezen a számlán összegyűlik hét ezer forint, akkor kap a Törzsvásárló egy pozíciót az I. Gazdasági Osztályban. Ez a pozíció a már megtörtént vásárlásból jött létre.

2.7.f.) Pénzek utalása, továbbítása:A MIROEV Törzsvásárlói rendszerben sok kistételű utalásra lesz szükség. Pl: a kistételű vásárlások után járó visszatérítés. Ha a hagyományos banki utalásokkal teljesítenénk a pénzek továbbítását, a Banki költségek sok esetben felemésztené a visszatérítés összegét vagy a Termékpartnert irreális Banki költséggel terhelnénk. Egyiket sem szeretnénk! MIROEV Kft a Barion Payment Zrt. pénzügyi szolgáltatásait használj, az ismert Banki költségek töredékéért. Barion egy magyar fejlesztésű elektronikus pénztovábbító cég, mely biztonságos, a Magyar Nemzeti Bank felügyeli. További előnyök: (a) nincs folyószámla vezetési díj. (b) nincs bankadó, mivel elektronikus pénzként van nyilván tartva. (c) bármilyen utalás lehetséges, mint egy hagyományos Bankból. (d) bankszámla kivonat áll rendelkezésre cégek könyvelése számára. (e) Barion pénztárcák egymás közötti pénzmozgatása díjtalan.

2.7.g.) Törzsvásárló és –Termékpartner vállalja a MIROEV rendszerben történő pénzmozgatások költségeinek minimalizálása érdekében, hogy regisztrál Barion pénztárcát, azt azonosítja, mint bármilyen Bankszámlát és a MIROEV- et érintő banki tevékenységet a Barionon keresztül, bonyolítja le. (a) A Törzsvásárló rendelkezik azonosított Barion pénztárcával a kiigényelhető összeg nincs korlátozva, ellenkező esetben a minimális kiigényelhető összeg 30 000 Ft az-az harminc ezer forint. A Termékpartner rendelkezik azonosított Barion pénztárcával, engedélyezzük a vásárlást igazoló dokumentum létrehozását, ellenkező esetben nem áll módunkban.

2.7.h.)Számlázás:A magyar adó jogszabályok előírják, hogy a számla befogadó ugyan úgy felelős a számla adattartalmáért, minta a számlakiállítója. Ennek köszönhetően a MIROEV Kft. különös figyelmet fordít arra, hogy csak azt a számlát fogadja be, amely minden kritériumnak, jogszabályi kötelezettségnek megfelel. A számlák mozgása, (a) Termékpartner átutalásos számlát állít ki a Törzsvásárlónak a "Vásárlást igazoló dokumentummal" való vásárláskor. (b) A MIROEV Kft. számlát állít ki a Termékpartner részére, a Törzsvásárló vásárlása után nyújtott visszatérítésről. (c) A Törzsvásárló számlát állít ki a bevételeiről, a MIROEV Kft. –részére. Minden esetben a számlák más-más adattartalommal kell, hogy rendelkezzenek. (d) A pénzintézet által nyújtott banki kivonaton szereplő adatokat a könyvelőknek össze kell fésülni a számlákon szereplő adatokkal, amely adóhivatali jelentési kötelezettséggel jár. A minden részletre kiterjedő információt a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 15. sz. mellékletében található, a "Számlázási szabályzat" –ban, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része.

 

2.8. A tagság megszűnése:

2.8.a.) Az MIROEV a csatlakozó Törzsvásárlóinak életre szóló tagságot kínál. A MIROEV-nek nem érdeke a Tagok tagságának a megszüntetése.

2.8.b.) Kivétel: – amennyiben a Törzsvásárló valamilyen alkalommal súlyosan vét az MIROEV- rendszer üzletpolitikai, gazdasági és morális érdekei ellen vagy súlyosan megsérti az "Etikai szabályzatban" foglalt irányelveket – A MIROEV etikai vizsgálatot fog lefolytatni a Törzsvásárlóval (kárt okozóval) szemben. A Törzsvásárló további tagsága, a vizsgálati eredménytől függ. Az etikai vizsgálat alapja a minden részletre kiterjedő információt a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 5. sz. mellékletében található, az "Etikai szabályzat" –ban, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része.

2.8.c.) A Törzsvásárló bármikor feladhatja Törzsvásárlói tevékenységet. (a) egyszerűen nem lép be Törzsvásárlói webirodályába. Az inaktív Törzsvásárló nem ok arra, hogy a MIROEV kizárja a rendszeréből. (b) A Törzsvásárló saját döntése alapján kizárhatja magát a Törzsvásárlói webirodályából a hírlevél, vagy a rendszer e-mail kikapcsolásával, melyet a Törzsvásárlói webirodában az adatlap menü alatt a pipa kivételével hajthat végre. Ebben az esetben minden anyagi kár és veszteség a Törzsvásárlót terheli. További részletek a minden részletre kiterjedő információt a MIROEV Törzsvásárlói közösség Belső szabályzat 18. sz. mellékletében található, a "Hírlevél és rendszer E-mail küldésének szabályzata" –ban, mely a jelen ÁSZF elválaszthatatlan része. c) Az önkizárást követően a Törzsvásárlói webiroda nem visszaállítható! MIROEV kizár mindennemű kártérítési igényt!

2.8.d.) A Törzsvásárló tagsága bármely okból történő megszűnése esetén 30 napot követően újra regisztrálhat, kizárólag csak az eredeti, felmondást megelőző ajánlójához, ahonnan kizárta Önmagát, amennyiben más rendelkezés, etikai bizottsági határozat, kártérítési igény, vagy bírósági végzés nincs.

 

2.9. Felelősség:

2.9.a.) Az MIROEV a jelen szerződéses jogviszonyából eredő bármely jogcímen Törzsvásárló által érvényesítendő igény esetén csak akkor felel, amennyiben a kárt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozott, vagy a kárt a MIROEV- rendszer valamely alkalmazottja bűncselekmény elkövetésével okozta, illetve amennyiben az MIROEV rendszernek felróható károkozás miatt a Törzsvásárló életében, testi épségében, vagy egészségében következett be kár, egyéb esetben az MIROEV- rendszer Törzsvásárló által érvényesítendő minden kártérítési igénnyel szemben felelősséget kizár.

2.9.b.) Az MIROEV nem vállal jog- és kellékszavatosságot azokért a termékekért és szolgáltatásokért, amelyeket Törzsvásárlók a Termékpartnerektől vesznek igénybe az MIROEV- rendszeren keresztül. E termékekért és szolgáltatásokért a Termékpartnerek vállalnak szavatosságot az általános szabályok szerint. A Termékpartner áruértékesítése vagy szolgáltatásnyújtása kizárólag a Termékpartner és a Törzsvásárló között létrejött szerződéses jogviszony, ezen, jogviszonynak az MIROEV- rendszer nem válik alanyává vagy résztvevőjévé semmilyen jogalap, sem jogcím szerint.

2.9.c.) Az MIROEV anyagi felelősséget vállal a vásárlást igazoló dokumentum értékének a Termékpartner irányában keletkezett kötelezettségért, amely a háromszereplős tranzakció MIROEV -re eső feladat. A Törzsvásárló akkor tud létrehozni "Vásárlást igazoló dokumentumot" amennyiben Törzsvásárlói webirodályában rendelkezésére áll a kívánt összeg.

2.9.d.) Az MIROEV nem vállal anyagi felelősséget azon "Vásárlást igazoló dokumentumért", amelyet törvénytelenül, hamisítással, egyedi szerkesztéssel vagy bármilyen technikai módon, a MIROEV rendszert kikerülve hoztak létre. A legális úton létrehozott "Vásárlást igazoló dokumentum" a létrehozás pillanatában megjelenik a Termékpartneri webirodában. A hamisítással létrehozott "Vásárlást igazoló dokumentum" nem szerepelhet a Termékpartneri webirodában. A beváltásra jelentkező Törzsvásárló szabályszerű igazoltatása alkalmával a hamisítás ténye kiderül, ennek ellenére a Termékpartner mégis beváltja azt, az MIROEV kizár minden anyagi felelősséget, kártérítési igényt!

2.9.e.) Az MIROEV nem vállal felelősséget azért az esetleges téves tájékoztatásért, félrevezető információkért, amit a Törzsvásárló az ajánló Törzsvásárlótól kap a rendszerbe való belépésről, a rendszer használatáról, az elérhető MIROEV- jogosultságokról, azok mértékéről. E tekintetben a mindenkori Általános Szerződési Feltételek és azok mellékleteinek közzétett változata az irányadó.

2.9.f.) A Szerződés szerint azzal az eseménnyel érintett MIROEV érdekkörén kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény, így különösen: természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, továbbá az MIROEV weboldalhoz való hozzáférést biztosító technikai alapfeltételek, tartós MIROEV érdekkörén kívül eső okokból történő szünetelése, a gazdasági tevékenység részleges vagy teljes leállása esetén az MIROEV a tevékenységet felfüggeszti, ameddig a környezet normalizálódik és a tevékenység biztonságosan folytatható.

2.10.) Szerződés módosítása

2.10.a.) Felek tudomásul veszik, hogy az MIROEV - amennyiben szükséges - átdolgozhatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az üzemeltetést meghatározó szabályzatokat, a jelen ÁSZF 2.1.d.) értelmében. Amennyiben az MIROEV a jelen ÁSZF- et vagy bármelyik szabályzatát megváltoztatja, amely befolyással bír az ÁSZF bármely pontjára, úgy köteles a változás hatályba lépését megelőzően legkésőbb 15 nappal hivatalos honlapján és a Törzsvásárló webirodájában is elérhetővé tenni a változtatást. Amennyiben a Törzsvásárló a változtatásokkal nem ért egyet, a MIROEV felé esetlegesen fennálló tartozása egyidejű megfizetésével a Törzsvásárlói rendszert Önként elhagyhatja.  Hivatkozással jelen ÁSZF 2.8.c) –ban foglaltakra az MIROEV bármilyen kártérítési igényt kizár. A módosítások hatályba lépéséhez nem szükséges, sem a Törzsvásárló sem a Termékpartner hozzájárulása vagy engedélye.

 

2.11. Egyéb rendelkezések:

2.11.a.) A MIROEV Törzsvásárlói közösségben a kialakított rendszert egy azonos tevékenység lebonyolítására fejlesztettük ki. Törzsvásárlók Termékpartnereknél vásároljanak visszatérítésért, amelyből anyagi előnyhöz juthatnak és ezekkel a vásárlásokkal a Termékpartnereknek plusz forgalmat biztosítanak. Ezeket a műveleteket szabályzó szabályzatokat lehet, hogy azonos vagy hasonló szövegezéssel más hivatkozási számmal láttuk el, ettől függetlenül joghatás gyakorlására alkalmasak, mivel a szabályzatok egymással összhangban vannak.

2.11.b.)  Panaszkezelés:A Törzsvásárló és a Termékpartner közötti ügyletet a két fél önállóan bonyolítja le.  Vitás kérdés esetén az MIROEV nem jogosult igazságot osztani, vitát eldönteni bármelyik fél javára. A vitás helyzet abból adódik, hogy valamelyik fél megsértette az üzemeltetés bármelyik szabályzatának bármelyik pontját, az MIROEV- nek kötelessége a vizsgálatot lefolytatni és a határozatról tájékoztatni az érintetteket. Minden más panaszt annak felmerülésekor értékelünk és keressük a megoldást a jog és igazságosság elvét figyelembe véve.

2.11.c.) A Felek a Szerződés teljesítése során felmerülő vagy ahhoz kapcsolódó bármely jogvitát elsősorban tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, a kárelhárítás és kárenyhítés területén szorosan együttműködnek.

2.11.d.) A Szerződésre és annak értelmezésére, illetve a Szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és más, vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

2.11.e.) A Szerződés teljesítése során keletkező jogviták esetén a Felek a magyar jogot tekintik irányadónak.

2.11.f.) Törzsvásárló a Szerződés megkötésével hozzájárul személyes adatainak az MIROEV rendszerébe való beviteléhez, kezeléséhez, tárolásához, feldolgozásához, nyilvántartásához és felhasználásához, valamint ezen adatoknak a Termékpartnerek részére való továbbításához és kiadványokban való feltüntetéséhez az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével. A hozzájárulás kiterjed az MIROEV általi tevékenységekhez való adathasználatra, valamint az MIROEV által üzemeltetett weboldalakat úgy, mint a www.miroev.eu, a www.multiprofit.hu és www.hetente200ezer.hu érintően is. Törzsvásárló egyben hozzájárul, hogy MIROEV a Törzsvásárlóval szembeni követelését, amennyiben más megoldás nem áll rendelkezésre, a Törzsvásárló adatainak akár 3. személynek való átadásával érvényesítse. A Törzsvásárló hozzájárul adataik közléséhez, így különösen a következő adatok felhasználásához: személyre/cégre vonatkozó, a működésével kapcsolatos nyilvános adatok, szakág megnevezése, utalás a gyártóra, kis- és nagykereskedelemre, a szolgáltatás típusára, a kapcsolattartó személy nevére és elérhetőségére, weboldalra vonatkozó adatok, ajánlati és a keresleti információk más cégeknek, reklám, üzleti kapcsolatok céljából. Ezzel a hozzájárulással az MIROEV a fenti adatokat saját reklám céljaira is felhasználhatja.

2.11.g.) Az MIROEV felelősségét kizárja a Törzsvásárlók vagy Termékpartnerek által adott és a rendszer által közvetített információk teljességéért, valódiságáért, hiányáért, valamint a szállított áruért, szolgáltatásokért, ezek minőségéért, a szállítási és fizetési feltételek betartásáért, a szállított áru vagy szolgáltatás bármely hiányosságáért, valamint azért, hogy a szállított áru vagy szolgáltatás harmadik személy jogait ne sértse. A MIROEV a mindenkori Törzsvásárlók és Termékpartnerek között létrejött szerződésekért garanciát, jótállást nem vállal. A jelen felelősség kizárás alól kivételt jelent, ha MIROEV külön szerződésben vállalja ezen, szolgáltatás teljesítését.

2.11.h.) A felek a szerződésből eredő jogaik gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve eljárni.

2.11.i.) MIROEV kijelenti és szavatolja, hogy a rendszer üzemeltetése a hatályos nemzetközi és nemzeti szabályok szerint nem minősül pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási vagy más pénzügyi engedélyköteles tevékenységnek. A MIROEV tevékenységének jogalapja 7311 Reklám ügynöki tevékenység.

2.11.j.) Törzsvásárló az MIROEV előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedményezheti, és nem ruházhatja át a Szerződés szerinti semmilyen jogát vagy kötelezettségét. Kivétel, amikor a Törzsvásárló Vásárlást igazoló dokumentumot hoz létre, melyet az MIROEV teljesít a Termékpartner részére a Törzsvásárló egyenlegéből. Ez kivétel, háromszereplős tranzakciónak (ügyletnek) minősül. MIROEV a Törzsvásárló előzetes hozzájárulása nélkül szabadon átruházhatja vagy engedményezheti a Szerződésből és a jelen Szabályzatból folyó jogait és/vagy kötelezettségeit.

2.11.k.) A Szerződésben szereplő kötelezettségvállalások és megállapodások kizárólag a Felek érdekeit, továbbá ezek képviselői és jogutódjai, és engedélyezett engedményesei érdekeit szolgálják, és nem értelmezhetők úgy, hogy bármilyen más Harmadik Személyek részére bármilyen jogot biztosítanak.

2.11.l.) A Szerződés és a jelen Szabályzatban foglaltak megtestesítik a Szerződő Felek között a Szerződés tárgya tekintetében létrejött teljes Szerződést, és egyidejűleg hatálytalanít minden ezzel kapcsolatos előzetes szóbeli és írásbeli Szerződést, megegyezést és egyoldalú nyilatkozatot, illetve bármilyen szándéknyilatkozatot, melyet a Felek korábban tettek.

2.11.m.) Amennyiben a Szerződés vagy a jelen Szabályzat egyes rendelkezései a nemzeti vagy európai jogszabályokkal való ütközés miatt érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, ez nincs kihatással a többi rendelkezés érvényességére. Ebben az esetben a felek megállapodnak a hatályát vesztett rendelkezés haladéktalan kicserélésére egy olyan, a jogszabályoknak megfelelő rendelkezéssel, amely a jelen Szerződésben a szerződő Felek által megfogalmazott szándékhoz a legközelebb áll.

2.11.n.) A Szerződésben vagy a jelen Szabályzatban vagy egyébként bármely jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat gyakorlásának elmulasztása nem jelenti az adott jogról vagy jogorvoslatról való lemondást, vagy más jogokról vagy jogorvoslatokról való lemondást. A Szerződés vagy a jelen Szabályzat vagy jogszabály által biztosított valamely jog vagy jogorvoslat egyszeri vagy részleges gyakorlása nem gátolja meg az adott jog vagy jogorvoslat további gyakorlását vagy egy másik jog vagy jogorvoslat gyakorlását.

2.11.o.) A Szerződés vagy a jelen Szabályzat értelmében történő bármilyen értesítésnek és egyeztetésnek írásban és magyar nyelven kell megtörténnie. Az értesítésnek nem minősülő egyéb szóbeli tájékoztatást, kapcsolattartást, Szolgáltatás-folyamatokkal kapcsolatos kommunikációt magyar nyelven lehet teljesíteni. Tekintettel arra, hogy Törzsvásárlónak webiroda áll rendelkezésére, a MIROEV által a webirodában elhelyezett üzenet is joghatályos közlésnek minősül. Az MIROEV teljesítheti az értesítési kötelezettségét hírlevél küldő hírcsatornán keresztül is. Az MIROEV az értesítési kötelezettségének eleget tett, amennyiben az E-mailt kiküldte, függetlenül attól, hogy azt megnyitották vagy sem.

2.11.p.) A Szerződés vagy a jelen Szabályzat tekintetében a magyar jog az irányadó. A Szerződés magyar nyelven került aláírásra, a Szerződés vagy a jelen Szabályzat értelmezésében lévő bármilyen ellentmondás esetén a magyar nyelv szabályai irányadók. A Törzsvásárló a regisztrációs folyamatban, az adatai megadása után, az ÁSZF – et elfogadja, majd az „Regisztrálok” gombra kattintva, a szerződés aláírtnak minősül.

2.11.r.) MIROEV kijelenti, hogy a magyar jog szerint létrehozott jogi személy, szerződéskötési képességében nem korlátozott.

 

2111 Szada 2021,07,01.

MIROEV Kft.